Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten informerar, nyhetsbrev med coronavirustema, mars 2020 (Österbotten)

Landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten har publicerat ett extra infobrev där vi bl.a. informerar hur arbetet på NTM-centralen löper under undantagsförhållandena förorsakade av coronaviruspandemin. Läs brevet här:

Landsbygdsenheten informerar, nyhetsbrev med coronavirustema, mars 2020