Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

SMF-företagsbarometern: De små och medelstora företagens utsikter sjunker exceptionellt snabbt på grund av coronan

De små och medelstora företagen har under innevarande år befunnit sig i en mycket excep-tionell situation på grund av krisen till följd av coronaviruset. De små och medelstora företagens förväntningar på den närmaste tidens konjunkturutveckling präglas starkt av detta i den SMF-företagsbarometer som publicerades den 9 september 2020.

SMF-företagsbarometern publiceras två gånger om året av Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet. Denna gång besvarade 5 100 företag enkäten.

Läs mera: