Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Peltovalvonnat alkavat Pohjois-Pohjanmaalla juhannusviikolla (Pohjois-Pohjanmaa)

Peltovalvonnat alkavat Pohjois-Pohjanmaalla juhannusviikolla. Tukihaun päätyttyä 15.6 voidaan pinta-alatukien valvonnat aloittaa. Kaikkiaan Pohjois-Pohjanmaan alueella tarkastetaan tänä vuonna peltotukien osalta noin 160 maatilaa. Tukiehdot ovat ympäristökorvauksen jatkon myötä säilyneet ennallaan. Vastaavasti myös valvonnan säädökset ja tukiehtojen noudattamatta jättämisestä aiheutuneet seuraamukset ovat ennallaan.

Merkittävin muutos valvontatyöhön on aiheutunut koronaepidemian laajentumisen ehkäisystä johtuneista toimista. Pääperiaate on, että riski tartuntaan minimoidaan. Tukitarkastajat ilmoittavat aina tilalle tulevasta valvonnasta ensin puhelimitse ja jos tuenhakijaa ei tavoite, niin sähköpostilla tai tekstiviestillä. Tavoite on, että tuenhakija ja tarkastajat eivät tapaa toisiaan. Peltolohkot kierretään tarkastamassa siten ilman viljelijää ja kirjalliset vuokrasopimukset pyydetään toimittamaan sähköpostitse. Muut tukiehtojen tarkastukseen liittyvät dokumentit tarkastetaan pääosin talvella asiakirjavalvonnan yhteydessä. Yksittäisissä täydentävienehtojen valvonnoissa joudutaan kuitenkin vierailemaan tilan tuotantorakennuksissa.

Koronaviruksen takia tukivalvontojen määrää on koko EU:n alueella vähennetty 60 %:iin aiemmasta. Kaikkiaan Pohjois-Pohjanmaan alueella tarkastetaan tänä vuonna peltotukien osalta noin 160 maatilaa. Valvonnat saataneen päätökseen lokakuun loppupuolella.

Tukihaku on jo vuosia tapahtunut pääosin sähköisesti. Myös tukivalvonnan havainnot on tästä vuodesta alkaen mahdollista saada tilojen tietoon aiempaa nopeammin sähköisessä muodossa, mikäli tuenhakija ottaa käyttöön Suomi.fi palvelun.

Miten koronaviruspandemia vaikuttaa tukien valvontaan? www.ruokavirasto.fi 

Viljelijätukien valvonnat alkavat – poikkeustilanne tuo muutoksia tarkastuskäynteihin www.ruokavirasto.fi

Lisätietoja:

Valvontapäällikkö Jukka Tuovinen, puh.  0295 038 145, [email protected]