Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Övervakningarna av åkerstöd börjar - coronapandemin inverkar på stödövervakningen

Övervakningarna av åkerstöd börjar i mitten av juni när huvudstödansökan är avslutad. Övervakningarna pågår fram till medlet av november. Också övervakningarna av djurstöd fortsätter i juni. Djurstöden övervakas normalt året om, men på grund av coronapandemin har inga kontrollbesök gjorts under våren. 

EU-kommissionen har gjort ändringar i förordningar med anledning av coronapandemin. På grund av ändringarna har antalet övervakningar på gårdarna i år minskats från fem till tre procent.

Livsmedelsverket väljer ut gårdarna till övervakning med både slumpmässigt och viktat urval. Du kan fråga inspektören om urvalsgrunden. Du ser urvalsgrunden också i inspektionsberättelsen från övervakningen.

Inspektören ringer i förväg

I år meddelar inspektörerna om alla övervakningsbesök i förväg. Meddelande om övervakning av djurstöd får du högst 48 timmar före övervakningen. När det gäller åkerövervakningar är anmälningstiden högst 14 dygn. Meddelandet om övervakning ges per telefon så att inspektören kan avtala med dig om tidpunkten för övervakningsbesöket. Vid det här tillfället ska du berätta för inspektören om du eller någon av dina familjemedlemmar har eller misstänks ha coronasmitta.

Om inspektören inte når dig per telefon, kan han eller hon meddela om övervakningen med sms eller e-post.

Beakta säkerheten under kontrollbesöket

Eftersom det råder undantagsförhållanden ska närkontakter undvikas, så därför är det av säkerhetsskäl bäst att inte delta i åkerövervakningsbesöket i år. Också inspektörerna försöker undvika närkontakter. 

Läs mera:

Nyhetsbrev till jordbrukarna (Livsmedelsverket, 8.6.2020, ruokavirasto.fi)