Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Översvämningarna i Lappland är över och vattenståndet sjunker

NTM-centralen i Lappland och Översvämningscentret informerar

Vårens långvariga översvämningar i Lappland håller äntligen på att ta slut, och det är dags att avlägsna de tillfälliga översvämningsskydden vid byggnader. Flödestoppen nåddes i Muonio älv på tisdag och i Torne älv på torsdag. För närvarande sjunker vattenståndet mot sommarnivåer i alla största vattendrag, och väderprognoserna för den närmaste tiden omfattar inga regn som på nytt skulle höja vattenståndet till en ogynnsam nivå. Alla huvudvägar har återställts och kan trafikeras.

Våren medförde exceptionella översvämningar i Lappland. Det kom rekordmycket snö under vintern, och översvämningarna skedde senare än vanligt. Den långa milda smältperioden tillsammans med kalla perioder bromsade dock upp snösmältningen, och översvämningarna hölls under tidigare rekord. Den största nederbördsmängden kom i många områden först efter att översvämningarna redan hade börjat avta. Kemi älv svämmade över ovanligt mycket, och skadegränsen överskreds i Rovaniemi. Även i Ivalojoki och Tana älv låg vattenståndet mycket nära rekordhöjder. I Kittilä låg vattnet nära skadegränsen i nästan en vecka.

Man klarade sig med endast små översvämningsskador tack vare omfattande beredskapsåtgärder. Utöver några bostadshus skadades fritidsbostäder och konstruktioner placerade vid stranden, till exempel grillplatser och lagerbyggnader. I Rovaniemi och Kittilä var man tvungen att stänga pumpstationer för avloppsvatten för en tid. I området Vaarala i Rovaniemi var man tvungen att höja Kuusamontie-vägen samt stänga några gator och cykelvägar under flödestoppen. Allmänna vägar blev avstängda till följd av översvämningar bland annat i Salla och Övertorneå, och vägen mellan Finland och Sverige i Karesuvanto blev avstängd då Muonio älv svämmade över.

Följ med hur översvämningssituationen utvecklas

Man slutar nu med att informera om översvämningar varje vecka, och i fortsättningen skickas meddelanden om vattensituationer endast vid behov.  Lägesbilden och prognoserna för översvämningar kan följas på den riksomfattande webbplatsen www.ymparisto.fi/tulvatilanne. Prognoserna uppdateras med några timmars mellanrum.

Mera information:

Ledande vattenhushållningsexpert Timo Alaraudanjoki, Lapland NTM-centalen, tel. 0295 037 282, fö[email protected]

Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral (Översvämningscentret), tel. 0295 251 731 förnamn.efternamn @ymparisto.fi

Anvisningar för självständig beredskap

Dela dina översvämningsobservationer i Väderapplikationen

Gemensamma meddelanden från NTM-centralen i Lappland och Översvämningscentret samt meddelanden från Lapplands räddningsverk

Uppföljning av översvämningsläget

Twitter

  • #tulva OR #tulvat ja #Lapintulvat (översvämningar i Twitter på finska)
  • (Hydrologerna vid SYKE)
  • (Lappland NTM-centalen)
  • (Meteorologiska Institutet)
  • (Räddningsverket, Lappland)

Karesuvanto 9.6.2020