Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Stor efterfrågan på understöd för dem som byter ut oljeuppvärmning – fler än 1 000 hushåll har lämnat in ansökningar inom en dryg vecka

Ägare till oljeuppvärmda småhus är villiga att byta sitt uppvärmningssystem mot mer hållbara lösningar. Sedan början av september har redan 1 028 ägare till egnahemshus eller parhus ansökt om understöd för att byta ut oljeuppvärmning.

"Det har kommit in otroligt många ansökningar, redan från det att ansökningstiden började. Det visar att finländarna är beredda att göra konkreta insatser för klimatet. De här inledande åtgärderna för en hållbar återhämtning minskar utsläppen och skapar arbete runt om i Finland", säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Miljöministeriet har reserverat ett anslag på närmare 30 miljoner euro för understödet. Målet är att cirka 10 000 småhus ska konvertera från oljeuppvärmning. Att allt fler oljeuppvärmningssystem byts ut som en följd av understödet beräknas minska koldioxidutsläppen inom ansvarsfördelningssektorn med sammanlagt ca 56 kiloton per år, och sysselsättningseffekten av dessa byten av uppvärmningssystem beräknas uppgå till nästan 1 500 årsverken. Understödet beviljas i hela landet av NTM-centralen i Birkaland.

"Vi är glatt överraskade av det stora intresset. De som funderar på att ansöka kan dock vara lugna. Det finns ännu understöd för tusentals småhus", berättar enhetschef Ari Nygrén vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland.

Kostnader för personer som ansökt om större understöd är i genomsnitt 14 500 euro

Stöd beviljas till ett belopp av 4 000 euro när oljeuppvärmningen byts ut mot fjärrvärme, jordvärmepump eller luft-vattenvärmepump. För övriga uppvärmningsformer beviljas 2 500 euro i understöd. Stöd beviljas inte för byggnadsspecifika uppvärmningssystem som använder fossila bränslen såsom olja, kol, naturgas eller torv.

De som hittills ansökt om 2500 euro i understöd har uppskattat kostnaderna för projekten till cirka 2 600–5 500 euro. För dem som ansökt om 4 000 euro har kostnadskalkylerna varierat mellan 7 000 och 28 000 euro. Kostnadsberäkningen för dem som ansökt om större understöd har varit i genomsnitt 14 500 euro.

Det lönar sig att ansöka om understödsbeslut redan före ändringsarbetena

Understöd kan sökas retroaktivt för kostnader som uppkommit efter 1.6.2020. Det lönar sig dock att ansöka om understöd redan innan ändringsarbetet inleds, särskilt om man vill försäkra sig om att man får ett positivt beslut.

"Innan man ansöker om understöd är det bra att kontakta den egna kommunen, som ger information om till exempel de tillstånd som behövs för jordvärme. Till understödsansökan ska även fogas en plan för att riva oljeuppvärmningssystemet och genomföra det nya. Som plan fungerar entreprenörens anbud som specificerar arbetsskedena", konstaterar Nygrén.

Om det finns en nätförbindelse samt nätbankskoder eller mobilcertifikat är det enklast att ansöka i regionförvaltningens e-tjänst. Före ansökan lönar det sig dock att noggrant bekanta sig med villkoren för beviljande och ansökningsanvisningarna. En noggrant ifylld ansökan samt inlämning av alla nödvändiga bilagor i samband med ansökan gör det betydligt snabbare att få beslutet. De ansökningar som hittills kommit in saknar i synnerhet fullmakter av makarna och de övriga delägarna i dödsbon.

Den riksomfattande kundservicen för miljöfrågor ger råd i frågor som gäller villkoren för beviljande av understöd och ansökan om understöd. Energirådgivningen för konsumenter svarar å sin sida på de tekniska frågorna kring utbytet av oljevärme.

Läs mer:

Kundservice och rådgivning: