Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Nyt on aika toimittaa seurantatiedot viime vuodelta 2019 (Etelä-Pohjanmaa)

Oletko viime vuonna toteuttanut hanketta tai saanut rahoitusta maaseuturahastosta? Nyt on aika toimittaa seurantatiedot eli tiedot siitä, miten hankkeesi määrälliset tavoitteet ovat toteutuneet. Ilmoita tiedot Hyrrä-asiointipalvelussa viimeistään 31.1.2020.

Seurantatiedot kertovat hankkeen onnistumisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Niillä mitataan muun muassa rahoituksella aikaansaatujen työpaikkojen ja uusien yritysten määrää, rahoitettujen koulutusten ja infotilaisuuksien määrää ja sitä kuinka moni kansalainen on hyötynyt rahoitetuista hankkeista. Jokainen tuensaaja on sitoutunut rahoituspäätöksen saatuaan siihen, että toimittaa tiedot. Kaikkien hankkeiden yhteenlasketuilla tiedoilla on suuri merkitys koko maaseudun kehittämisrahoituksen tulosten mittaamisessa.

Toimi näin

Tutustu ohjeeseen seurantatietojen toimittamisesta.

Kirjaudu Hyrrään: https://hyrra.ruokavirasto.fi

Valitse Hankkeet-välilehti.

Valitse vasemmasta reunasta kohta Seurantatiedot.

Lisää valikosta vuosi 2019.

Merkitse luvulla viime vuoden tiedot. Jos olet merkinnyt toteuman jo aiemmille vuosille eikä se ole muuttunut, merkitse nolla.

Tallenna tiedot ja lähetä käsiteltäväksi.

Jos hankkeesi on kestänyt alle vuoden ja olet jo toimittanut seurantatiedot loppumaksua hakiessasi, ei tietoja tarvitse enää toimittaa.

Kysy lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmästä.

Yhteystideot:

pareemaaseutu.fi

Lisätietoa: Hanketoimijan käsikirja (maaseutu.fi)

 

Uutinen julkaistu maaseutu.fi:ssä viime vuonna 2019 (maaseutu.fi)