Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Ändringar i utvecklingstjänster för företag på grund av coronavirusepidemin

Utvecklingstjänsterna för företag ändras så att små och medelstora företag kan utveckla sin verksamhet och trygga kontinuiteten i sin verksamhet i den undantagssituation som orsakas av coronavirusepidemin. Vi erbjuder hjälp i synnerhet med ekonomin, i ärenden som företaget önskar hjälp med. Den viktigaste ändringen gäller prissättningen av tjänsterna. Stödnivån höjs tillfälligt för tjänsterna Analys och Konsultering så att företaget betalar 30 euro + moms per konsulteringsdag. Tjänsterna Analys och Konsultering genomförs på distans tills vidare.

Vad är utvecklingstjänster för företag?

Utvecklingstjänsterna för företag erbjuder hjälp till små och medelstora företag av en erfaren och yrkeskunnig konsult inom företagsledning. Företaget ansöker om tjänsten hos NTM-centralen, och tjänsten skräddarsys enligt kundens behov. I tjänsterna Analys och Konsultering kan företaget välja bland cirka 300 sakkunniga. NTM-centralen hjälper att välja den lämpligaste sakkunniga för företaget.

I tjänsten Analys går man igenom företagets nuvarande läge och utarbetar en utvecklingsplan för företaget. Tjänsten varar 1-2 dagar. Tjänsten lämpar sig för situationer där man snabbt behöver en lägesrapport och en utvecklingsplan för företaget. För närvarande krävs ingen granskning av tidigare år, utan tjänsten lämpar sig för att bedöma ändringsbehov och utarbeta en kortsiktig överlevnadsplan.

I tjänsten Konsultering utvecklas företaget vanligen i 2-5 dagar, och man utarbetar en djupare och mer specifik åtgärdsplan än i tjänsten Analys.  Tjänsten lämpar sig till exempel för att planera ekonomin, utveckla produktion och processer eller förnya marknadsföringsstrategin. Vid behov kan tjänsten beviljas flera gånger till samma företag. Ett företag kan beviljas upp till 15 konsulteringsdagar på tre år.

Priset för företaget är normalt 220 euro + moms per dag för Analys-tjänsten och 300 euro + moms per dag för Konsultering-tjänsten. Tills vidare kostar båda tjänsterna 30 euro per dag för företaget.

Utvecklingstjänster för företag lämpar sig för många olika företag

Alla små och medelstora företag kan anlita utvecklingstjänsterna för företag så länge de har etablerad verksamhet och har haft förutsättningar för kontinuerlig och lönsam verksamhet även före coronasituationen. Det finns inga begränsningar för branscher eller bolagsform, och tjänsterna kan även beviljas till privata näringsidkare. Tjänsterna lämpar sig både för företag som är verksamma i Finland och företag som är verksamma på den internationella marknaden. Tjänsterna är avsedda för företag med etablerad verksamhet, och i regel förutsätts minst en räkenskapsperiod. Tjänsterna beviljas utifrån en inledande bedömning, och t.ex. skatteskulder kan förhindra att tjänster beviljas.

Det är lätt att söka tjänster

Det går enkelt och snabbt att ansöka om utvecklingstjänster för företag. Tjänsterna söks elektroniskt, och man beskriver kortfattat grundläggande information om företaget och företagets utvecklingsbehov på blanketten. I regel behövs inga bilagor till ansökan, utan NTM-centralen granskar bl.a. företagets ekonomiska uppgifter i offentliga register. Ansökningar behandlas så snabbt som möjligt. Behandlingstiden för ansökningarna har varit runt en vecka före coronasituationen.

Ändringar i utbildningsprogram

Under våren 2020 inleds inga utbildningar som ingår i utvecklingstjänsterna för företag.  Anmälningstiden för aktuella utbildningar har förlängts till 30.6.2020, och vi strävar efter att kunna inleda utbildningarna på hösten.

Konkurrensutsättningen av Analys- och Konsultering-tjänster fortsätter som planerat

Upphandlingen av utvecklingstjänster för företag grundar sig på ramavtal som löper ut 31.12.2020. En förhandsanmälan om upphandling av Analys- och Konsultering-tjänster för åren 2021-2022 har publicerats på webbplatsen hankintailmoitukset.fi 28.2.2020. Målet är att publicera anbudsbegäran 6.4.2020 enligt den planerade tidtabellen.

 

Mer information om beviljande av utvecklingstjänster för företag i undantagssituation:

Anvisning

Utvecklingstjänster för företag

Nyhet om förhandsanmälan (på finska):
Yritysten kehittämispalvelujen kilpailutus lähestyy (28.2.2020)

Riikka Huhtanen-Pitkänen, utvecklingschef
NTM-centralen i Tavastland
[email protected]