Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Meritietoportaali itämeri.fi on julkaistu

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpitämä portaali tarjoaa tietoa Itämerestä sekä kokoaa yhteen Suomen meritietoa tuottavien hallinnonalojen keskeisten laitosten meriaineistot ja -palvelut. Palvelua kehitettäessä on hyödynnetty vuosikymmenien aikana kerättyjä tietoja ja aineistoja Itämerestä ja tuotu ne vapaasti kaikkien saataville.

Itämeri.fi on tuotettu Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tukemana hankkeena vuosien 2017-2020 aikana. Mukana meritietoa tuottamassa ovat Suomen ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus, Ilmatieteenlaitos, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, Museovirasto, Turun yliopiston Brahea-keskus, Merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatioryhmä (rannikkomaakuntien liitot) ja Ahvenanmaan maakuntahallitus.

Sivujen osiot painottuvat meren eri aloihin kuten Itämeren luontoon, ihmisen vaikutukseen, tutkimukseen ja vapaa-ajan viettoon. Itämeri nyt esittää reaaliaikaista tietoa meren olosuhteista sekä meriaiheisia uutisia. Kuvapankki tarjoaa ei-kaupalliseen käyttöön satoja valokuvia Itämerestä, niin pinnan alta kuin päältä käyttöoikeudet huomioiden.

Aineistoja, opetusmateriaaleja ja merellistä tietoa

Itämeri.fi:n datapalvelut kokoaa suomalaisten meritietoa tuottavien laitosten aineistopalvelut. Meritiedon palvelut tarjoavat asiantuntijoille, opiskelijoille ja tutkijoille pääsyn Suomessa tuotettuihin merellisiin paikkatieto- ja tutkimusaineistoihin samassa osoitteessa. Merihavainnot.fi-palvelusta voi hakea ja ladata meren tilaan ja ominaisuuksiin liittyviä havaintoaineistoja ja aikasarjoja. Meriaineistot.fi-palvelusta voi ladata käyttöönsä eri laitoksissa tuotettuja avoimia paikkatieto- ja tutkimusaineistoja sekä katsella niitä kartalla.

Opi ja tutki -kokonaisuus tarjoaa tietoa ja opetusmateriaaleja merellisen ympäristökasvatuksen tueksi. Opetusmateriaalit-osio kokoaa yhteen eri tahojen tuottamat mereen liittyvät opetukseen soveltuvat materiaalit, joita voi ladata tunneille tai itsenäisesti käytettäväksi.

Verkkopalvelua julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi (östersjön.fi), kesällä 2020 myös englanniksi (marinefinland.fi). Palvelun yhteydessä kehitetty, mobiilikäyttöön optimoitu meriopas.fi palvelee erityisesti merellä liikkujia ja mahdollistaa merellisen tiedon ja aineistojen hyödyntämisen myös maastossa.

Tutustu portaaliin: