Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Lapin suhdannekatsaus 2020 on julkaistu - kehitys on jatkunut edellisvuosien tapaan positiivisena

Lapin suhdannekehitys jatkui vuonna 2019 varovaisen positiivisena, edellisvuosia maltillisempana kaivostoiminnan ja teollisuuden liikevaihdon laskun vaikutuksesta.

Lapin suhdannekatsaus 2020 näyttää Lapin maakunnan vuoden 2019 tiedot liikevaihdon, teollisuuden viennin ja henkilöstömäärän suhdannekehityksestä määriteltyjen toimialojen, matkailukeskusten yritysryhmien sekä Kemi-Tornion ja Rovaniemen seutukuntien osalta.

Tarkastelluista toimialoista liike­vaihdon vuosikehitys oli paras liike-elämän palveluissa, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa ja matkailupalveluissa. Myös liikevaihdon pitkän aikavälin kehitystrendi säilyi positiivisena, joskin jäi viime vuoden osalta koko maan kehitystä heikommaksi.

Henkilöstömäärän (ml. julkinen sektori) kehitystrendi on ollut liikevaihtoa maltillisem­paa, mutta tasaisempaa ja vuoden 2019 osalta selvemmin kasvussa. Henkilöstömääräkehitys oli positiivinen kaikilla muilla tarkastelluilla toimialoilla, paitsi kuljetuksessa ja varastoinnissa. Henki­löstömäärän kasvu oli voimakkain teollisuudessa ja kaivostoiminnassa, huolimatta niiden negatiivisestä liikevaihtokehityksestä. Muilla toimialoilla henkilöstömääräkehitys jäi liikevaihtokehitystä heikommaksi.

Lue lisää Lapin ennakointisivusto Lapin Luotsista: Lapin suhdanteet -julkaisusta osoitteesta https://lapinluotsi.fi/ 

 

Suhdannekatsaus on toteutettu Lapin liiton, Lapin ELY-keskuksen, Lapin kauppakamarin, Lapin Yrittäjien, Finnveran, Rovaniemen kehityksen sekä Meri-Lapin kehittämiskeskuksen yhteistyönä.