Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Kymenlaakso ennakoi
– vaikuttavaa mutta ihmisen kokoista ennakointia (Kaakkois-Suomi)

Takaapäin kuvattu ihminen seisoo laivan kannella.
Kuva: Kymenlaakson ennakointisivusto

Toimintaympäristömme muuttuu jatkuvasti ja yhä nopeutuvalla tahdilla. Päätöksenteossa vaaditaan laajaa ymmärrystä monimutkaisista, ja osin toisiinsa linkittyvistä kokonaisuuksista. Tähän tiedontarpeeseen pyritään vastaamaan tulevaisuuden kehityskulkuja hahmottavalla ennakoinnilla.

Koko Kymenlaakso ennakoi

Yritykset ja organisaatiot tarvitsevat näkemyksiä toimintaympäristöstä, muutostrendeistä ja tulevaisuuden kehityskuvista. Osuva koulutus on oleellinen alueellisen kehittämisen väline. Siksi erityisen tärkeää on tunnistaa koulutus- ja osaamistarpeiden määrällisiä ja laadullisia muutoksia niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.

Kymenlaaksossa ennakointityöllä on vahvat perinteet. Eri organisaatiolla on ollut omia ennakointikäytäntöjään ja –ryhmiään jo pitkään. Päästäkseen eroon päällekkäisestä työstä kymenlaaksolaiset ennakointitoimijat yhdistivät voimansa ja perustivat Kymenlaakson ennakointiryhmän. Se keskittyy nimenomaan osaamiseen ja koulutukseen ennakoimalla osaamistarpeita vetovoimaisen ja elinvoimaisen Kymenlaakson vahvistamiseksi. Ryhmässä on noin 20 organisaation edustus. Toiminnassa ovat mukana Etelä-Suomen Aluehallintovirasto (AVI), Cursor, Harjun Oppimiskeskus, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu (XAMK), Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kaakkois-Suomen TE-toimisto, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä (EKAMI), Kotkan kaupunki, Kouvola Innovation, Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus Taitaja, Kouvolan ja Kotkan kaupungit, Kouvolan Seudun Ammattiopisto (KSAO), Kymenlaakson Kauppakamari, Kymenlaakson kesäyliopisto, Kymenlaakson liitto, Kymenlaakson Yrittäjät sekä työmarkkinajärjestöt.

Työrukkasena Ennakointinyrkki

Ennakointiryhmän tehtävänä on linjata ja resursoida toimintaa. Ennakoinnin käytännön toimeenpanijana toimii ns. ennakointinyrkki. Toiminnan tuloksia voidaan nähdä mm. Kymenlaakso ennakoi-verkkosivustolla, jonka tarkoituksena on kerätä ja jakaa ennakointitietoa yhden luukun periaatteella yritysten, oppilaitosten sekä eri toimijoiden hyödynnettäväksi ja päätöksenteon tueksi.

Keskeinen hanke on myös vuosina 2018-2020 toteutettava Etiäinen – Koulutustarpeiden ennakointi. Siinä rakennetaan Kymenlaakson sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennakointimallia. Hankkeessa ovat hankekumppaneina Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kouvolan seudun ammattiopisto ja Aikuiskoulutus Taitaja. Hanke on osarahoitettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta osaamisen ennakointityössä ovat mukana yksikön päällikkö Tea Munne ja erikoistutkija Tarja Paananen.

Tulevaisuus tehdään!
https://ennakointi.kymenlaakso.fi/

Koko Suomen Tulevaisuuspäivää vietetään jälleen 6.3.2020. Tulevaisuuspäivässä haastetaan suomalaiset yhden päivän ajaksi pohtimaan, minkälaista tulevaisuutta haluamme tehdä: käymään tulevaisuuskeskusteluja. Tulevaisuuspäivään voi osallistua kuka tahansa yhdessä tai yksin. Voit järjestää oman – suuren tai pienen, virallisen tai epävirallisen, sisäisen tai julkisen – tilaisuuden tai tapahtuman.  Seuraa meitä Instagramissa: @futupaiva


- Minna Niukkanen