Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Kunnossapidon kevättyöt ovat käynnissä (Kaakkois-Suomi)

Lauha talvi ja aikainen kevät ovat jouduttaneet kunnossapidon töitä Kaakkois-Suomessa ja katseet kääntyvät vähitellen kesäkauteen. Teiden kunnossapito on voimakkaan kausiluonteista. Tähän vuodenaikaan kuuluvat tyypillisesti uusien sopimusten tekeminen ja urakoiden käynnistäminen. Päivittäisen kunnossapidon kevättöihin kuuluvat muun muassa hiekoitushiekan harjaus, tasaus-, pölynsidonta- ja sorastustyöt sorateillä, roskien siivous ja päällysteiden paikkaus. Tunnelit pestään puhtaaksi liasta.

Talven aikana on kilpailutettu Kaakkois-Suomen alueella Kotkan maanteiden hoitourakka, jossa palveluntuottajana jatkaa YIT Suomi Oy. Viisivuotinen sopimuskausi alkaa 1. lokakuuta. Sopimus on jo allekirjoitettu, ja parhaillaan hiotaan suunnitelmia tulevan talven kunnossapidosta. Hoitourakoinnissa Kaakkois-Suomi on jaettu neljään urakka-alueeseen, joista pohjoinen Kymenlaakso kuuluu Kouvolan hoitourakkaan ja Etelä-Karjala jakautuu Lappeenrannan ja Imatran urakoihin. Viimeksi mainittu kaksikko kilpailutetaan tulevana talvena ja tarjouspyynnön valmistelua tehdään jo tänä kesänä muun muassa maastoinventointien muodossa.

Asfalttikoneet lähdössä liikkeelle

Talven aikana myös päällysteiden uusimisen työt on kilpailutettu. Tarjouspyynnöissä suurimman osan töistä sai toteutettavakseen PEAB Industri Oy (aiemmin YIT Teollisuus Oy). Myös NCC Industry Oy toteuttaa kohteen. Tämän vuoden töiden arvo on yhteensä n. 6,95 Me. Poikkeuksellisten olojen johdosta raakaöljyn hinta on romahtanut ja on odotettavissa, että asfaltin sideaineena toimivan bitumin hinta seuraa tätä kehitystä ja olosuhteet päällysteiden uusimiselle ovat tässä mielessä suotuisat. Päällystystyöt alkavat Kaakkois-Suomessa toukokuussa.

Päällysteiden ylläpidossa kiertotalous on luonnollinen osa toimintaa. Vanha asfaltti voidaan elvyttää uudeksi päällysteeksi vuosikymmenten varrella hioutunein menetelmin. Tänä vuonna kaakon kohteista noin puolet toteutetaan uusiokäsittelymenetelmällä (remix), missä vanha asfaltti kuumennetaan säteilylämmittimillä, jyrsitään paikan päällä ja sekaan tarvitaan vain noin neljännes uutta asfalttia. Kokonaan uusittavissa päällysteissäkin voidaan asfalttitehtaalla käyttää kierrätysasfalttia raaka-aineena jopa puolet kokonaismäärästä. Tämän vuoden merkittävimmät päällystyskohteet ovat Vt6 Kärki - Ahvenlampi, VT 7 Leikari - Summa, Mt 371 Husula - Keltakangas ja Mt 387 Ylämaa - Käyhkä.

Päällysteiden keston kannalta on tärkeää huolehtia myös tien kuivatusrakenteiden toimivuudesta, viime aikoina sademäärien on havaittu myös kasvavan. Kuivatuksen puutteet korjataan ennakkoon tai päällystystöiden yhteydessä, ettei uusitun päällysteen kestoikä lyhene seisovan veden vuoksi.

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Tuomas Vasama
Liikenne ja infrastruktuuri, eteläinen hankinta-alue, kunnossapito
tuomas.vasama(at)ely-keskus.fi, p. 0295 021 361