Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Koronan vaikutukset Pirkanmaan työllisyyteen - missä mennään nyt (Pirkanmaa)

Tällä viikolla julkaistu uusin elokuun tilannetta peilaava työllisyyskatsaus näyttää Pirkanmaalla positiivista kehitystä kevään tilanteesta. Pirkanmaan työttömyys oli elokuussa helpottunut huomattavasti verrattuna kesään ja varsinkin kevääseen. Lomautettujen määrä elokuun tilastoissa oli noin kolmannes kevään luvuista. YT-prosesseja ei ole käynnissä läheskään yhtä paljoa kuin keväällä pahimmillaan oli.

Pirkanmaan työllisyyskatsaus, elokuu 2020: Työttömyysaste 13,0 %, koko maa 12,5 %. Työttömiä 31899 henkilöä. Lomautettuja 5815 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömiä 6506 henkilöä. Uudet avoimet työpaikat 6140 kpl. Lähde: TEM Työnvälitystilasto.

Valitettavaa on, että yleensä taantuman tai laman jälkeen osa TE-toimistoon tulleista uusista asiakkaista jää asiakaskuntaan, ainakin toistaiseksi. Haasteena on pitkäaikaistyöttömien sekä rakennetyöttömien määrän kasvu, tähän olisi syytä puuttua ajoissa, jotta työttömyyden kesto tai toistuvuus saadaan katkaistua mahdollisimman nopeasti. Huolena ovat etenkin 15-29–vuotiaat, joilla ei ole vähintään toisen asteen tutkintoa. Lisäksi olisi kiinnitettävä huomiota työttömien virtavarantotietoihin, joissa näkyy työttömyyden kesto sekä virtaus toimenpiteestä toiseen tai uuteen työhön.

Taloustilanne koheni elokuussa

Pirkanmaan talous kohentui kesällä kohtalaisesti koronatilanne huomioiden. Taloudessa suurimmat muuttujat olivat työllisyysaste sekä yritysten liikevaihto ja tuloksen kehityssuunta. Velka-aste säilyi entisellään. Investointien määrä ei ole kasvussa vaan pikemminkin päinvastoin.

Huomioitavaa on, että yritysten koosta riippumatta luvut kertovat tilanteen olevan edelleen osittain käymistilassa, mutta pääsääntöisesti rauhallinen. Alueellisia eroja syntyi seutukuntien välillä. Yritysten lukumäärä on säilynyt keväästä lähes vakiona, sen sijaan vuositasolla kasvua tuli muutamia satoja, tässä huomioituna lopettaneet sekä aloittaneet yritykset.

Yleinen muutos vuodesta 2019 on ollut lievästi laskeva, eli talous hidastui jonkin verran ja työttömien määrä vastaavasti kasvoi. Vuoden 2020 aikana yritysten rekrytointihalukkuus hiipui osittain, mutta avoimien työpaikkojen määrä säilyi vuosikymmenen korkeimmalla tasolla.

Liikevaihdon taso oli lähes samaa luokkaa kuin edellisenä vuonna 2019, samoin tuloskunto oli edelleen kohtalainen. Viennin arvo vastaavasti ennakkotietojen perusteella oli laskeva. Suurta pudotusta ei kuitenkaan odoteta. Merkittävintä on seikka, että tavaraliikenteen toimivuus on todettu hyväksi ja tuotannon kapeikot ovat todennäköisesti kohtalaisen helposti hoidettavissa. Vienti tulee myös jatkossa joka tapauksessa hidastumaan riippumatta koronatilanteen muuttumisesta Suomessa. Toimialojen sisällä kuin myös toimialojen välillä on merkittäviä eroja tällä hetkellä koronatilanteen aikana kuten normaalissa taloustilanteessakin olisi.

Juha Salminen.
Juha Salminen
ennakointiasiantuntija
Pirkanmaan ELY-keskus

Katso Pirkanmaan tuoreimmat luvut elokuun työllisyyskatsauksesta (ely-keskus.fi)