Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Kokemäenjoen vesistöalueen Vesivisio 2050 - osallistu teemaviikon tapahtumiin (Satakunta)

  Kokemäenjoki Porin edustalla, edessä suihkulähde.

Kokemäenjoen vesistöalueen Vesivisio 2050 -työ ottaa tänä vuonna suuria askelia, jotta Vesivisio 2050 tulisi kaikille toimijoille tutuksi. Näihin harppauksiin lukeutuvat uudenlainen, kiinteämpi yhteistyö koko vesistöalueella sekä uraauurtava Vesivisioviikko 30.3-5.4.2020, joka huipentuu Vesivisioseminaariin 31.3.2020 Tampereella UKK-instituutissa.

Satakunnan alueella eri tahot järjestävät Vesivisioviikon aikana useita vesiaiheisia tilaisuuksia. Keskiviikkona 1.4. Harjavallassa pidetään Kokemäenjoki-ilta, jonka teemana on teollisuuden ympäristövastuullisuus. Tilaisuudessa neljä suurta jokivarren yritystä kertoo, miten ne hoitavat ympäristöasioita ja miten muuttuva ilmasto otetaan huomioon yritysten riskienhallinnassa. Torstaina 2.4. järjestetään Porissa Satakunnan vesi-ilta, jossa käsitellään mm. valuma-alueella tehtävien kunnostustoimien hyötyjä, vedennostohankkeita ja vesistöhankkeiden rahoitusmahdollisuuksia. Lauantaina 4.4. pidetään Porin pääkirjastossa Vesistökunnostusklinikka ja vesistöaiheisia tietoiskuja. Porin pääkirjastossa on 30.3.-11.4. nähtävillä Vesivisionäyttely, jossa on esillä luontokuvaaja Markku Saihan valokuvia.

Vesivisio 2050 - mikä se on?

Kokemäenjoen vesistöalueen Vesivisio 2050 on pitkälle tulevaisuuteen ulottuva näkemys siitä, millaisena haluamme vesiemme ja koko laajan ja monimuotoisen vesistöalueemme näyttäytyvän vuonna 2050. Visiossa on huomioitu monipuolisesti eri yhteiskunnan toimintoja ja toimijoita, jotka kytkeytyvät tavalla tai toisella niin pinta- kuin pohjavesiin. Vesivisio perustuu laajaan tarkasteluun eri tulevaisuuskuvista ja -trendeistä sekä pohdintaan niiden vaikutuksista vesien käyttöön ja tilaan.

Vesivisioviikko haastaa kaikki osallistumaan teemaviikkoon

770 000 henkilöä asuu Kokemäenjoen vesistöalueella, joten teemaviikko koskettaa laajaa joukkoa kansalaisia ja erilaisia toimijoita. Tutustu Vesivisio 2050 -työn hedelmiin ja osallistu itse Vesivisioviikkoon. Tule mukaan esimerkiksi näin:

Lisätietoa Satakunnan tapahtumista Vesivisioviikolla