Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Sommarhastigheter i bruk mars–april

Avskaffandet av vinterns och den mörka tidens hastighetsbegränsningar inleds tisdagen den 31 mars. Övergången till sommarhastigheter sker stegvis eftersom körförhållandena inte är likadana överallt i Finland. Eftersom vädret också i Södra Finland har nu svalnat, kommer ändringen av vägmärken sannolikt att starta först på onsdag den första april.

Först tas sommarhastigheterna i bruk i Nyland, Sydöstra Finland, Egentliga Finland, Birkaland, Mellersta Finland och Södra Österbotten. Övergången till sommarhastigheter på landsvägarna i dessa områden sker från och med tisdagen den 31 mars.

Från och med onsdagen den 8 april inleds övergången till sommarhastigheter även i Norra Savolax, Norra Österbotten och Lappland. Sommarhastigheterna tas i bruk senast den 24 april i hela Finland.

"Man övergår stegvis till sommarhastigheter eftersom körförhållandena är mycket olika på olika håll i landet. Inom ramen för dessa tidtabeller kan NTM-centralerna områdesvis bedöma när förhållandena tillåter högre hastigheter", berättar Tuomas Österman, expert i trafikreglering vid Trafikledsverket.

Läs mera: