Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

KEHA-keskuksen johtoon 37 hakijaa

ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) johtajaksi haki yhteensä 37 henkilöä. Virka täytetään viiden vuoden määräajaksi 1.3.2020 alkaen.

Virkaa hakivat määräajassa:

Susanna Bruun
Charlotta Collén
Ilkka Haukijärvi
Kimmo Hietala
Tanja Häyrynen
Vesa Jouppila
Markku Järvenpää
Tony Kilponen
Anne Kosonen
Leena Kunttu
Piotr Marko Lehtonen
Sirpa Lukkala
Minna Mattila
Vesa Mäkilä
Juha Mäkinen
Johanna Reiman
Carita Rönnberg
Mikko Salmenoja
Pertti Salonen
Juha Savela
Erik Semenius
Santtu Vehosalmi
Pertti Widén
Panu Vuorimaa
Riikka-Maria Yli-Suomu

Lisäksi 12 hakijaa ei halua nimeään julkisuuteen.

KEHA-keskuksen johtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää keskuksen toimintaa sekä vastata toiminnan tuloksellisuudesta, laadusta ja tulostavoitteiden saavuttamisesta työ- ja elinkeinoministeriölle.

KEHA-keskus on valtakunnallinen, maantieteellisesti hajautetulla toimintamallilla ja verkostomaisesti toimiva ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto.

Lisätiedot:

kehitysjohtaja Outi Ryyppö, TEM, p. 029 506 4150
neuvotteleva virkamies Marko Laiho, TEM, p. 029 506 4215