Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Kainuun joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitelma on valmistunut (Kainuu)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen teettämä Kainuun joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitelma 2020 on valmistunut. Työssä on määritelty Kainuun kuntien välisen joukkoliikenteen palvelutaso sekä suunniteltu joukkoliikenteen linjasto tulevaa sopimuskautta varten. Suunnitelman mukaan kilpailutettu liikenne käynnistyy 7.6.2021.

Kainuun kuntien välinen joukkoliikenne perustuu jatkossakin tarpeellisiin opiskelu-, työmatka-, liityntä- ja asiointiyhteyksiin. Tulevan sopimuskauden joukkoliikenne muuttuu nykyiseen verrattuna jonkin verran. Keskeisin muutos on liikenteen hankinta autokierroittain siten, että vuorovälit ovat nykyistä tasaisemmat. Tämän seurauksena vuorojen määrä arkisin kasvaa jonkin verran, eikä liikenteessä ei ole pitkiä taukoja keskellä päivää. Kajaanissa parannetaan oppilaitosten ja merkittävien työpaikka-alueiden saavutettavuutta ajamalla useampia vuoroja keskussairaalan ja Vimpelinlaakson kautta. Iltojen ja viikonloppujen kutsuliikenteestä luovutaan, tai osa vuoroista muutetaan säännöllisesti ajettaviksi. Samalla sunnuntai-iltojen yhteyksiä Kajaaniin lisätään.

ELY-keskus on käynnistänyt joukkoliikenteen tarjouskilpailun, jossa liikenne kilpailutetaan pääsuunnittain. ELY-keskus luopuu nykyisen sopimuskauden päättyessä 6.6.2021 käyttämästään Waltti-lippujärjestelmästä, joten pääsuunnittain kilpailuttamisella pyritään turvaamaan yhtenäinen aikatauluinformaatio ja yhtenäiset lipputuotteet kullekin pääsuunnalle. Tarjouskilpailu ratkeaa alkuvuodesta 2021. Alla on kuvattu muutokset nykytilanteeseen verrattuna pääsuunnittain.

Kuhmo – Sotkamo – Kajaani

Osa Sotkamon ja Kajaanin välisistä vuoroista ajetaan Makkosenmäen kautta. Kuhmon ja Kajaanin välille lisätään uusia vuoroja. Illan viimeinen vuoro Kajaanista Kuhmoon aikaistuu noin kaksi tuntia.

Puolanka – Paltamo – Kajaani

Puolangan ja Kajaanin välisen liikenteen aikatauluja muutetaan siten, että aamuyhteys Kajaaniin saapuu nykyistä aikaisemmin, ja paluuyhteys Puolangalle lähtee vastaavasti nykyistä myöhemmin. Kajaanin ja Paltamon välinen liikenne ajetaan Kontiomäen kautta, mikä parantaa myös Paltamon sisäistä liikennettä. Tahvin ja Kuluntalahden kautta ei enää ajeta. Paltamon ja Kajaanin välistä liikennettä lisätään siten, että kouluvuoden aikana työssäkäynti paikkakuntien välillä on mahdollista nykyistä useammalla vuorolla. Paltamoon päättyvät vuorot ajetaan Korpitien koululle asti.

Kuusamo – Suomussalmi – Kajaani

Suomussalmen kirkonkylälle ajetaan entistä useampia vuoroja. Muutos helpottaa lukiolaisten koulumatkoja, sillä myös Hyrynsalmen ja Suomussalmen väliset vuorot ajetaan kirkonkylän kautta. Samalla osa Suomussalmen ja Kajaanin välisistä vuoroista siirretään ajamaan Pitämän kautta valtatien 5 sijasta. Arki-iltaisin ajetaan Suomussalmelta Kajaaniin ja takaisin uusi vuoropari. Kajaanin ja Kuusamon välinen liikenne muutetaan palvelemaan asiointia ja liityntäyhteyksiä, ja kesäkuusta lokakuuhun vuorot ajetaan Hossan kansallispuiston kautta. Kontiomäellä poiketaan vain silloin, kun Kontiomäen rautatieasemalla on liityntäyhteys junaan.

Nurmes – Kuhmo

Liikennettä ajetaan kaksi vuoroparia perjantaisin ja sunnuntaisin kuten nykyäänkin.

Lisätietoja:

Joukkoliikennevastaava Samuli Kallio, [email protected], 0295 038 252