Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Ansökningsomgången för 2020 för analys- och konsulteringstjänster inom utvecklingstjänster för företag upphör 23.11.2020

Ansökningsomgången för 2020 för analys- och konsulteringstjänster inom utvecklingstjänster för företag avslutas 23.11.2020 kl. 16.00. Om företaget har för avsikt att ansöka om analys- eller konsulteringstjänster ännu under 2020, ska ansökan lämnas in senast 23.11.2020 kl. 16.00. 

Orsaken till att omgången avslutas vid ovan nämnda tidpunkt är att den pågående ramavtalsperioden 2018–2020 för utvecklingstjänsterna för företag löper ut 31.12.2020. Närings-, trafik- och miljöcentralerna har som mål att de ansökningar som kommer in under den pågående perioden ska behandlas och beslut om ansökningarna fattas under 2020. Slutförandet av ramavtalsperioden och förberedelserna inför den nya ramavtalsperioden för utvecklingstjänsterna för företag som inleds 2021 förutsätter att ansökan av-slutas vid nämnda tidpunkt. 

Utvecklingstjänsterna för företag kan sökas på nytt i februari 2021 när den nya ramavtalsperioden inleds. Information om inledandet av ansökningsomgången och om hur man ansöker om utvecklingstjänster för företag under den nya perioden 2021–2022 ges separat i samband med inledandet av perioden.