Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Ansökan om coronabidrag för aktörer inom kultur och konst öppnas

Undervisnings - och kulturministeriet beviljar extra understöd till aktörer inom kultur och konst för att klara av coronakrisen. Finansiering riktas bl.a. till nationella konstinstitutioner, sammanslutningar och yrkespersoner inom kultursektorn, museer , orkestrar och teatrar som får statsandel samt aktörer inom filmbranschen.

I den andra tilläggsbudgeten för 2020 beslutade regeringen att svara på kostnaderna coronaviruset föranleder med ett tilläggsanslag. Nationella konstinstitutioner anvisades 3,15 miljoner euro, aktörer inom kultur och konst cirka 18 miljoner euro,  museer, orkestrar och teatrar som får statsandel 18 miljoner euro, huvudmän för grundläggande konstundervisning tre miljoner euro och aktörer inom filmbranschen 1 miljon euro.

Av ovan nämnda anslag för aktörer inom kultur och konst kan högst 9,3 miljoner euro ansökas om från undervisnings - och kulturministeriet och 8,7 miljoner euro från Centret för konstfrämjande.

Ansökningsomgångarna öppnas 30.4.2020 med undantag för de gällande stipendier som söks via Centret för konstfrämjande, där ansökan öppnas 1.5.2020. Ansökningstiden för ansökningsomgångarna  löper ut 14.5.2020, med undantag för ansökan för grundläggande konstundervisning där ansökningstiden löper ut 25.5.2020 samt ansökningstiden för stipendier som söks via Centret för konstfrämjande, där ansökningstiden löper ut 15.5.2020.Det understöd som beviljas av ministeriet är avsett för att trygga verksamhetsbetingelserna för sammanslutningar av professionella inom konst, kultur och kreativa branscher.

Läs mera: