Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Beredningen av landskapsstrategin sparkades i gång (Nyland)

Stödpengar för landskapsprogram behövs också i Nyland eftersom det här finns mycket landsbygd och landsbygdsinvånare. Det här konstaterades vid ett möte som inledde en räcka av träffar som ska fokusera på planerandet av Nylands landskapsstrategi.

En träff kring beredningen av landsbygdsstrategin.Nylands NTM-central arrangerade förra veckan en träff kring beredningen av landsbygdsstrategin.


Det inledande talet hölls av överdirektör Petri Knaapinen vid NTM-centralen i Nyland och i talet gav han positiv respons till aktörerna inom regionen. Det nätverk som verkar där är enligt honom bra och rikt samt hittar gemensamma riktlinjer för verksamheten.

– Det här är en verksamhet där vi nylänningar kan glänsa.

Numera heter det CAP27

Nylands NTM-centrals ansvariga för landsbygdsprogrammet Maria Konsin-Palva påpekade att man inte längre talar om landsbygdsprogram utan om CAP27-planen: i den ingår både direkta jordbruksstöd och också delvis marknadsstöd för jordbruket, men givetvis ingår också landsbygdsutvecklingen.

– Mängden finansiering för den kommande perioden är fortfarande helt öppen. För att ett få till stånd ett beslut behövs både kommissionens och parlamentets godkännande.

Konsin-Palva berättade att under följande år – under övergångsperioden – används fortfarande pengar från den pågående programperioden. Det är tills vidare oklart hur man ska gå tillväga när pengarna tar slut. Man vet ännu inte i vilket stödformat eller när man kan börja använda pengarna för följande period.

Konsin-Palva underströk att Nyland nu behöver en sådan landskapsstrategi vars övergripande mål alla aktörer inom regionen kan förbinda sig till. Eftersom det troligtvis blir mindre pengar än tidigare är det viktigt att lyfta fram de mest betydelsefulla delarna av verksamheten.

– Strategin börjar utarbetas först efter det och det här är kickofftillfället.

Maria Konsin-Palva.
Nylands NTM-centrals ansvariga för landsbygdsprogrammet Maria Konsin-Palva.

Behövs det en djärvare stödpolitik?

Det har gjorts mer gallringar bland ansökningarna om företagsstöd på Nylands område än på andra håll i Finland; av de ansökningar om företagsstöd som hade lämnats in under den här verksamhetsperioden avslogs ungefär hälften. Företagsstödet har inte helt riktats till kärnlandsbygden i enlighet med den nuvarande strategins mål. Den nyländska landsbygden har helt klart potential men det nuvarande poängsättningssystemet stöder inte nödvändigtvis kanaliseringen av finansiering. Så här funderade forskare Pasi Saukkonen från Östra Finlands universitet utgående från sin forskning. Han förbereder en halvtidsbedömning för programperioden 2014–2020 för varje NTM-central. Konsin-Palva påpekade att sådan livsmedelsproduktion som hänför sig till landsbygden visst har fått stark finansiering även i närheten av städer.

Vid träffen diskuterades också det nyländska matsystemets situation: Logistikkedjan för närproducerad mat haltar fortfarande och därför når inte en tillräcklig mängd av den fram till konsumenternas tallrikar. Här finns trenden, efterfrågan, tillgångarna och den logistik som behövs. Det är bra att komma ihåg att många landskap är intresserade av de nyländska köparna, konstaterades det.

Överdirektör Petri Knaapinen och forskare Pasi Saukkonen.Överdirektör Petri Knaapinen (t.v.) och forskare Pasi Saukkonen.


Leaderombudet Heli Walls berättade att de kommande nedskärningarna vållar oro. Den svåra situationen håller tydligen som bäst på att lösas.

– Utgångspunkten är att det i hela landet också i fortsättningen ska finnas ett heltäckande Leadernätverk, försäkrade hon. Leaderprogrammen är den enda rätta finansiären för lokala aktörer, bevarandet av landsbygdsområdenas tjänster vilar i stor utsträckning på Leaderprogrammens axlar.

Text och bilder: Memmi Ojantola