Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

I september fanns det 315 800 arbetslösa arbetssökande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av september sammanlagt 315 800 arbetslösa arbetssökande. Det är 89 700 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 13 900. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade.

I slutet av september fanns det i hela landet 73 600 permitterade, vilket är 60 000 fler än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 56 700, vilket är 48 400 fler än i september i fjol. Från och med augusti minskade antalet permitterade på heltid med 4 200.

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 81 100. Detta är 18 500 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 113 500, det vill säga 27 300 fler än vid samma tidpunkt i fjol. Antalet unga arbetslösa arbetssökande under 25 år var 10 200 fler än i september i fjol, det vill säga sammanlagt 38 100.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under september 58 100 nya lediga jobb, dvs. 7 400 färre än i september i fjol. Allt som allt fanns det i september 103 000 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 18 500 färre än för ett år sedan.

Läs mera