Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

I oktober fanns det 312 700 arbetslösa arbetssökande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av oktober sammanlagt 312 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 88 000 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 3 100. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt. 

I slutet av oktober fanns det i hela landet 74 900 permitterade, vilket är 58 300 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 57 200, vilket är 46 300 fler än i oktober i fjol. Från och med september ökade antalet permitterade på heltid med 400.

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 82 000. Detta är 20 700 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 114 400, det vill säga 28 200 fler än vid samma tidpunkt i fjol. Antalet unga arbetslösa arbetssökande under 25 år var 9 600 fler än i oktober i fjol, det vill säga sammanlagt 36 300. 

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under oktober 53 000 nya lediga jobb, det vill säga 12 100 färre än i oktober i fjol. Allt som allt fanns det i oktober 100 600 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 20 400 färre än för ett år sedan.

Läs mera

I oktober fanns det 312 700 arbetslösa arbetssökande, Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande, 24.11.2020 (tem.fi)

ANM:s sysselsättningsöversikt (temtyollisyyskatsaus.fi)