Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Regeringen tryggar verksamhetsförutsättningar för företag på landsbygden samt för jordbruket och fisket

Regeringen har i sitt andra tilläggsbudgetförslag för 2020 beslutat att stöda företag på landsbygden och inom jordbruk och trädgårdsodling med 30 miljoner euro. Ett anslag på 10 miljoner euro anvisas till företag inom fiskerinäringen. Utöver detta förbereder man för att öka statsborgen för lantgårdar samt stöda verksamhetsförutsättningarna för vattenförsörjning.

Läs mer: