Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Förslagen till förvaltningsplaner för åren 2022-2027 finns till påseende (Nyland)

Förslagen till förvaltningsplaner för åren 2022-2027 finns till påseende under perioden 2.11.2020-14.5.2021. Planerna styr arbetet för vattnens bästa för de närmaste åren. På samma tid förslagen till planer för hantering av översvämningsriskerna för åren 2022-2027 finns till påseende. I planer presenterar de identifierad översvämningsrisker vid vattendrags och kustområde samt mål och åtgärder för att minska översvämningsrisker. Alla kan ge respons under samrådet. Samrådsdokumenten och instruktioner för att ge respons finns på adressen

Havet.