Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Den nionde årliga Vaasa EnergyWeek, 16 – 19 mars, skjuts upp på grund av växande oro gällande coronavirusutbrottet och hålls senare på ett datum som kommer att bekräftas senare. Vasa stads social- och hälsovårdsnämnd har den 11 mars på basen av lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016 kapitel 6, § 58) bestämt att EnergyWeek skjuts upp.

– Detta är väldigt beklagligt för alla parter, men situationen är mycket exceptionell och allas hälsa går i första hand. Vi har över tio partners och ett team på över 30 arrangörer, som alla arbetat hårt de senaste sex månaderna för att ordna ett så bra evenemang som möjligt. Över 100 talare och 200 utställare och en rekordmängd registrerade besökare väntades delta i evenemangen under veckan. Vi är därför fast beslutna om att hålla evenemanget i ett senare skede, när myndigheterna anser det vara säkert, säger Kristoffer Jansson, EnergyVaasas Communication & Brand Manager.

Vi uppdaterar EnergyWeeks webbsida (www.energyweek.fi) med den senaste informationen.