Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

NTM-centralernas finansiering till företag i den exceptionella situation som coronaviruset orsakat kan sökas fr.o.m. 31.3

NTM-centralerna har fått tilläggsfinansiering för utvecklingsunderstöd till företag. Understödet kan beviljas i hela landet till företag som drabbats av störningar på marknaden och i produktionen på grund av coronavirusepidemin.

I denna exceptionella situation finansierar NTM-centralerna företag med högst fem anställda. För ensamföretagare bereds en egen separat stödform som ska lindra störningar på grund av coronavirusepidemin. Finansieringen kan beviljas små företag inom alla branscher med undantag för jordbruk, skogsbruk, fiskerihushållning och förädling av jordbruksprodukter.

Ansökningen öppnas tisdagen den 31 mars 2020 på NTM-centralens webbsidor. Samtidigt lanserar NTM-centralerna en riksomfattande rådgivningstjänst för detta ändamål.

På NTM-centralens webbsidor informeras regelbundet om läget i fråga om behandlingen av ansökningar och rådgivningen.

Läs mera: