Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Elinikäinen oppiminen, työvoimapalvelut ja -koulutukset sekä kotoutumiskoulutukset ovat osa ELY-keskuksen ydintehtäviä (Päijät-Häme)

Hämeen ELY-keskus on mukana järjestämässä Lahti on oppijan kaupunki - tapahtumaa 4.3.2020. Vaikka tilaisuuden pääroolissa ovat alueen koulutustoimijat ja ajankohtainen koulutustarjonta, liittyy tapahtuman teema tiiviisti ELY-keskuksen ydintehtäviin.  Koko viikon 10 ajan Hämeen ELY-keskuksen Twittertili visertää myös näistä teemoista - kannattaa ottaa seurantaan, jos ei vielä ole!

Elinikäisen oppimisen merkitys kasvaa jatkuvasti ja se nähdään välineenä hyvinvoinnin, työllisyyden ja yritysten kilpailukyvyn edistämisessä. Erilaisissa työuraan liittyvissä siirtymävaiheissa korostuu helposti saatavilla olevien tieto-, neuvonta ja ohjauspalveluiden merkitys. Työelämämme ja yritysten osaamistarpeet muuttuvat nopeasti. Tämä luo odotukset jatkuvalle osaamisen kehittämiselle. Osaajapula konkretisoituu monilla toimialoilla työvoimapulana. Näihin haasteisiin ELY-keskukset vastaavat mm. koordinoimalla alueiden elinikäisen ohjauksen kehittämistä, hankkimalla erilaisia henkilöasiakkaille suunnattuja työvoimapalveluita ja työvoimakoulutuksia sekä kotoutumiskoulutuksia.

ELO -yhteistyöryhmät

Elinikäisen oppimisen edistämiseksi ELY-keskukset vastaavat alueellisesta elinikäisen ohjauksen (ELO) kehittämisestä. ELY-keskusten koordinoimat monialaiset ELO-yhteistyöryhmät edistävät verkostoyhteistyön keinoin ohjauspalveluiden alueellista saatavuutta ja laatua.

Lisätietoja: katja.aalto(at)ely-keskus.fi

Työvoimapalvelut

Työvoimapalveluita ovat erilaiset tieto- ja neuvontapalvelut, asiantuntija-arvioinnit, ammatinvalinta- ja uraohjaus sekä valmennukset ja kokeilut. Ne ovat tarkoitettu henkilöasiakkaille työllistymisen tueksi ja palveluiden tarkoituksena on edistää työmarkkinoiden toimivuutta turvaamalla osaavan työvoiman saatavuutta. ELY-keskuksen rooli on ohjata ostopalveluna tuotettavien palveluiden suunnittelua ja toteutusta sekä hankkia näitä palveluita yhteistyössä TE-toimiston kanssa

Lisätietoja: eero.hayrinen(at)ely-keskus.fi

Työvoimakoulutukset

Myös työvoimakoulutusten tavoitteena on turvata alueen työnantajille osaavan työvoiman saatavuus. Työvoimakoulutus on tarkoitettu työikäisille ja on pääasiassa ammatillista koulutusta. Koulutukseen voivat osallistua sekä työttömät että ne työssä olevat, joita uhkaa työttömyys. ELY-keskus vastaa yhdessä TE-toimistojen kanssa työvoimakoulutusten hankinnasta.

Lisätietoja: tuula.kinnunen(at)ely-keskus.fi

Kotoutumiskoulutukset

ELY-keskukset hankkivat maahanmuuttajille suunnattua kotoutumiskoulutusta työvoimakoulutuksena. Kotoutumiskoulutuksen sisältöjä ovat mm. kielen opiskelu, urasuunnittelu sekä työelämävalmiuksien että ammatillisten valmiuksien kehittäminen. Kotoutumiskoulutus tarjoaa maahanmuuttajille edellytyksiä jatko-opiskeluun ja työllistymiseen.

Lisätietoja: anita.salonen(at)ely-keskus.fi