Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi ja tulvariskienhallintasuunnitelmiksi vuosille 2022–2027 kuultavana (Kaakkois-Suomi)

Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022–2027 ovat kuultavana 2.11.2020–14.5.2021. Ne ohjaavat pinta- ja pohjavesien hyväksi tehtävää työtä lähivuosina. Samaan aikaan ovat kuultavana tulvariskien hallintasuunnitelmat vuosille 2022–2027. Niissä esitetään vesistö- ja rannikkoalueilta tunnistettuja tulvariskejä sekä tavoitteet ja toimenpiteet tulvariskien vähentämiseksi. Kaakkois-Suomen alueella tulvariskialueita ovat Kymijoen alaosa ja Haminan-Kotkan rannikkoalue.

Kaikki voivat antaa kuulemisessa palautetta. Kuulemisaineistot ja ohjeet palautteen antamiseksi löytyvät verkkosivuilta: