Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi ja tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosille 2022-2027 ovat kuultavina (Pohjois-Pohjanmaa)

Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022-2027 ovat kuultavana 2.11.2020 - 14.5.2021 välisen ajan. Ne ohjaavat vesien hyväksi tehtävää työtä lähivuosina. Samaan aikaan ovat kuultavana tulvariskien hallintasuunnitelmat vuosille 2022-2027, missä esitetään vesistö- ja rannikkoalueilta tunnistettuja tulvariskejä sekä tavoitteet ja toimenpiteet tulvariskien vähentämiseksi.
 
Kaikki voivat antaa kuulemisessa palautetta.  Kaikki voivat antaa kuulemisessa palautetta. Kuulemisaineistot ja ohjeet palautteen antamiseksi löytyvät verkkosivuilta​​​​​​​ osoitteesta https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Vesienhoito sekä osoitteesta https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Tulvariskien_hallinta.