Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Den uppdaterande inventeringen av nationellt värdefulla landskapsområden har kompletterats - utlåtanden om ändringarna kan lämnas 24.11. - 31.12.2020 (Egentliga Finland, Satakunta)​​​​​

Miljöministeriet har kompletterat sitt förslag till uppdaterande inventering av nationellt värdefulla landskapsområden. I det kompletterande förslaget ingår sex nya landskapsområden i inventeringen. Dessutom minskas eller utvidgas 26 områden. Det föreslås också att två områden som ingick 2016 avskaffas. Utlåtanden om ändringarna kan lämnas 24.11–23.12.2020.

Förändringsförslag till de nationell värdefulla landskapsområden i Egentliga Finland och Satakunta

I Egentliga Finland och Satakunta föreslås ändringar till följande landskapsområden: Erstans havslandskap (Pargas, Nådendal och Åbo) föreslås att utvidgas. Auraådalens odlingslandskap (Aura, St. Karins, Lundo, Oripää, Pöytyä och Åbo) föreslås att minskas. Uskelanjokilaakson viljelymaisema (Salo) föreslås att minskas. Ahlaisten kulttuurimaisema (Merikarvia och Pori) föreslås att minskas.

Aurajokilaakson maisemaa.

Auraådalens landskap. © Kirsti Virkki
 

Behovet av att uppdatera inventeringen har uppstått på grund av förändringarna i landsbygdslandskapet under 1990- och 2000-talen. Den uppdaterande inventeringen har fokuserat på landskap som uppstått till följd av traditionella näringar inom primärproduktionen, men bland förslagen finns också kulturlandskap som anknyter till skärgårdsnäringarna, skogsbruk och vilthushållning samt renskötsel och samisk kultur. I den uppdaterande inventeringen ingår också välkända, unika och kulturhistoriskt betydelsefulla landskapssevärdheter.

Invånare, markägare och andra berörda kan säga sin åsikt om de föreslagna nya landskapsområdena och de övriga ändringarna i den uppdaterande inventeringen.

Läs mera

Den uppdaterande inventeringen av nationellt värdefulla landskapsområden har kompletterats – ändringarna kan kommenteras 24.11–31.12.2020. Miljöministeriets pressmeddelande, 24.11.2020 (ym.fi)

Mer information:

Tapio Heikkilä, miljöministeriet,
tfn. +358 295 250 166, fö[email protected]

Hannu Linkola, SYKE,
tfn.. +358 295 252 214, fö[email protected]

Sonja Forss, SYKE,
tfn. +358 295 251 120, fö[email protected]

Kirsti Virkki, NTM-centralen i Egentliga Finland
​​​​​​​Varsinais-Suomen ELY-keskus,
tfn. +358 295 022 525, fö[email protected]