Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Den uppdaterande inventeringen av nationellt värdefulla landskapsområden har kompletterats

Miljöministeriet har kompletterat sitt förslag till uppdaterande inventering av nationellt värdefulla landskapsområden. I det kompletterande förslaget ingår sex nya landskapsområden i inventeringen. Dessutom minskas eller utvidgas 26 områden. Det föreslås också att två områden som ingick 2016 avskaffas. Utlåtanden om ändringarna kan lämnas 24.11–23.12.2020.

vindmölla

De nya områden som föreslås i den uppdaterande inventeringen är Verla och Suur-Selänpää kulturlandskap i Kouvola, Orisberg kulturlandskap i Storkyro och Seinäjoki, Gamla Vasa kulturlandskap i Vasa, landskapen Kitkajärvet och Riisitunturi i Kuusamo och Posio, Ratasjärvi kulturlandskap i Pello och kulturlandskapet Juujärven jokivarsikylä i Kemijärvi.

Av dessa ingår Gamla Vasa, Ratasjärvi och Juujärvi i den gällande förteckningen över nationellt värdefulla landskapsområden som fastställdes 1995. I det kompletterande förslaget till uppdaterande inventering mister Bromarvs och Tenalas åsodlingslandskap i Raseborg och kulturlandskapet vid Harrström ådal i Närpes sin status som nationellt värdefullt landskapsområde.

Behovet av att uppdatera inventeringen har uppstått på grund av förändringarna i landsbygdslandskapet under 1990- och 2000-talen. Den uppdaterande inventeringen har fokuserat på landskap som uppstått till följd av traditionella näringar inom primärproduktionen, men bland förslagen finns också kulturlandskap som anknyter till skärgårdsnäringarna, skogsbruk och vilthushållning samt renskötsel och samisk kultur. I den uppdaterande inventeringen ingår också välkända, unika och kulturhistoriskt betydelsefulla landskapssevärdheter.

Invånare, markägare och andra berörda kan säga sin åsikt om de föreslagna nya landskapsområdena och de övriga ändringarna i den uppdaterande inventeringen.

Läs mera

Den uppdaterande inventeringen av nationellt värdefulla landskapsområden har kompletterats – ändringarna kan kommenteras 24.11–31.12.2020. Miljöministeriets pressmeddelande, 24.11.2020 (ym.fi)