Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

BioBAT-kehittämishanke vastaa tiedontarpeeseen uusien biotuotetehtaiden ympäristöpäästöistä (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen metsäteollisuuden erikoistumisryhmässä on käynnistetty kaksivuotinen metsäteollisuuden uusien biotuotelaitosten luvituksen ja valvonnan kehittämishanke BioBAT. Hanke tuottaa tietoa biojalostamoiden parhaista ympäristötekniikoista sekä ohjeistusta luvitukseen ja valvontaan.

"Metsäteollisuuden uusien biotuotelaitosten luvituksen ja valvonnan kehittäminen (BioBAT)" -hankkeen on tarkoitus vastata uuden biojalostamotoiminnan parhaiden käyttökelpoisten tekniikoiden (BAT) tiedontarpeeseen", kertoo 18.5.2020 Lappeenrannassa työnsä aloittanut erityisasiantuntija, DI Paula Vehmaanperä. BioBAT-hanketta johtaa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen metsäteollisuuden erikostumisryhmässä yli-insinööri Timo Ålander, joka toteaa kemiallisen metsäteollisuuden olevan nyt nopeassa muutoksessa.

Paula Vehmaanperä on siirtynyt Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen palvelukseen Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston LUT:n erotustekniikan osastolta, jossa hän on työskennellyt tutkijana erilaisissa kemian alaan liittyvissä projekteissa. Lisäksi Paula viimeistelee parhaillaan kaivosteollisuuteen liittyvää väitöskirjaansa. "Perinteisen metsäteollisuuden BAT-prosessit ovat hyvin hallussa", hän toteaa ja kertoo projektin haasteesta: "Perinteisiä prosesseja käytetään alustana uusien tuotteiden valmistukseen. Näin ollen joudutaan käyttämään uudentyyppisiä prosessiratkaisuja, lisää uusia kemikaaleja sekä enemmän energiaa. Päästöjen määrä ja laatu muuttuvat, kun samasta perinteisestä raaka-aineesta valmistetaan yhä monimuotoisempia tuotteita."

Jätevedenpuhdistamo.Kaakkois-Suomen metsäteollisuuslaitokset ovat puhdistaneet jätevetensä aktiivilietemenetelmällä jo viimeiset kolmekymmentä vuotta. Kuva: Mika Toikka

Metsäteollisuuden tuotantoprosessien kehitys muuttaa päästöjen koostumusta ja lisää tiedon tarvetta niiden ympäristövaikutuksista

BioBAT-hanketta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen metsäteollisuuden erikostumisryhmässä johtava yli-insinööri Timo Ålander toteaa kemiallisen metsäteollisuuden olevan nyt nopeassa muutoksessa. Uusiin sellupohjaisiin tuotantoprosesseihin panostetaan voimakkaasti, ja uusia biojalostamohankkeita on tällä hetkellä vireillä ympäristövaikutusten arviointi- ja lupaprosesseissa parikymmentä.

Uudet valmistusprosessit ja tuotantolaitosten monimutkaistuminen voivat vaikuttaa merkittävästi laitosten ilma- ja vesistöpäästöihin ja jätteisiin. Tämä kehitys lisää viranomaisten ja toiminnanharjoittajien tiedon tarvetta uusien tuotantoprosessien ympäristövaikutuksista.  Tieto biojalostamohankkeiden tuotteista, prosessiteknisistä ratkaisuista ja päästötasoista on hajallaan eri lähteissä, mikä on hidastanut ja hankaloittanut lupa- ja valvontaviranomaisten biojalostamojen YVA-prosessisien ja lupapäätösten valmistelua sekä valvontaa. Tiedon hajanaisuus on myös haitannut viranomaisten toiminnan yhtenäisyyttä ja päätösten ennakoitavuutta.

BioBAT-hanke tuottaa tietoa biojalostamoiden parhaista ympäristötekniikoista sekä ohjeistusta luvitukseen ja valvontaan

BioBAT-hankkeessa tuotetaan uusien biojalostamoiden prosesseja ja päästöjä koskevaa tietoa. Tieto tukee EU:n teollisuuspäästödirektiivin mukaisen, metsäteollisuuden parasta käyttökelpoista tekniikkaa (Best Available Techniques, BAT) koskevan vertailuasiakirjan (BREF) seuraavan kierroksen valmistelua. Hankkeessa arvioidaan biojalostamoiden toimintaan liittyviä parhaita ympäristökäytäntöjä. Lisäksi laaditaan toimintamalleja ja ohjeistusta, joita ympäristöhallinto ja toiminnanharjoittajat voivat hyödyntää ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä, luvituksessa, ympäristövalvonnassa ja lupahakemusten laadinnassa.

BioBAT kuuluu ympäristöhallinnon ohjaus- ja kehittämishankkeisiin (OHKE). Hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen, Aalto-yliopiston sekä Metsäteollisuus ry:n asiantuntijoiden kanssa.

Lisätietoja BioBAT-hankkeesta:

Erityisasiantuntija, DI Paula Vehmaanperä (0295 029 169, [email protected])

Yli-insinööri, FT Timo Ålander (0295 029 183, [email protected])