Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Understöd för främjande av fiskerihushållningen kan sökas hos närings, trafik- och miljöcentralerna från och med 7.1.2020

Den regionala fiskerihushållningsmyndigheten på närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar specialunderstöd för regionala projekt som syftar till att främja fiskerihushållningen samt allmänna understöd för fiskeområdesverksamheten.

Ansökningstiden för 2020 års understöd är 7.1– 28.2.2020.

Specialunderstöd beviljas för regionala projekt som förbättrar planering, genomförande, styrning och utveckling av ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskevattnen samt kostnader för fiskeövervakning.

Understöd kan erhållas av sammanslutningar och företag med rättshandlingsförmåga.

Fiskeriområden kan ansöka om allmänna understöd för fiskeriområdesverksamheten.

Läs mera: