Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Arbetsminister Haatainen utnämnde direktörerna för ansvarsområdena N vid sju NTM-centraler

Arbetsminister Tuula Haatainen utnämnde 26.11.2020 direktörerna för ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens (ansvarsområdet N) vid NTM-centralerna i Tavastland, Sydöstra Finland, Lappland, Birkaland, Norra Österbotten, Satakunta och Egentliga Finland.

Vid NTM-centralerna i Sydöstra Finland, Lappland, Norra Österbotten, Satakunta och Egentliga Finland har den nuvarande tjänsteinnehavaren utnämnts till direktör för ansvarsområdet N.

Ekonomie magister Satu Mäkelä har lett ansvarsområdet N vid NTM-centralen i Sydöstra Finland sedan 2012.

Magistern i samhällsvetenskaper Marja Perälä har arbetat som direktör för ansvarsområdet N vid NTM-centralen i Lappland sedan 2017.

Diplomingenjör Petri Keränen har lett ansvarsområdet N vid NTM-centralen i Norra Österbotten sedan 2016.

Ekonomen, ekonomie magister Marja Karvonen har varit direktör för ansvarsområdet N vid NTM-centralen i Satakunta sedan 2011. Samtidigt har hon varit överdirektör för centralen.

Politices doktor Timo Metsä-Tokila har lett till ansvarsområdet N vid NTM-centralen i Egentliga Finland sedan 2018.

Förvaltningsmagister Vesa Jouppila har utnämnts till direktör för ansvarsområdet N vid NTM-centralen i Tavastland. Jouppila har sedan 2016 varit utvecklingsdirektör vid NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret). Dessförinnan arbetade han som direktör vid Birkalands arbets- och näringsbyrå, som projektchef vid NTM-centralen i Birkaland samt som direktör vid Päijänne-Tavastlands och Östra Nylands arbets- och näringsbyråer.

Diplomingenjör Mika Sievi-Korte har utnämnts till direktör för ansvarsområdet N vid NTM-centralen i Birkaland. Sievi-Korte har sedan 2019 varit ledande sakkunnig i Business Finland Oy. Tidigare har han arbetat som servicedirektör inom samma organisation samt som enhetschef, gruppchef och teknologiexpert vid NTM-centralen i Birkaland. Han har länge arbetat i Business Finland (tidigare Tekes) i nära samarbete med NTM-centralen i Birkaland.

Direktörerna tillträder sina tjänster den 1 januari 2021. Tjänsterna tillsätts för viss tid för högst fem år.

Direktören har till uppgift att leda sitt ansvarsområde och svara för att resultatmålen nås. Till uppgiften hör att främja den regionala livskraften och stärka företagens förnyelse, tillväxt och internationaliseringsförmåga. Dessutom främjar direktören matchningen av arbetskraft, kompetensen, tillgången på kompetent arbetskraft samt integrationen och sysselsättningen av invandrare i regionen.

Läs mera