Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

"Hur går det för landsbygden i Nyland?" Detta kartlägger Landsbygdssonden (Nyland)

Med enkäten Landsbygdssonden samlar man ihop information om landsbygdens ställning och framtida behov.

Nu lönar det sig att svara och berätta sin egen åsikt om landsbygdens tillstånd i Nyland: Under den närmaste tiden kan du få enkäten Landsbygdssonden i Nyland i din e-post. Enkätens målgrupp är företag, föreningar, sakkunniga, utvecklare och informationsförmedlare i landsbygden samt kommunernas tjänsteinnehavare och politiska beslutsfattare.

Det är viktigt att svara på enkäten. I Landsbygdssonden kopplar man ihop olika typer av informationskällor och genom detta bygger man upp en mer heltäckande uppfattning och ett mer heltäckande synsätt på landsbygdens ställning, utvecklingsbehov och offentliga image. Med hjälp av sonden kan man skapa en landsbygdsbarometer, identifiera utvecklingsobjekt i landsbygden samt öka på landsbygdens kännedom och synlighet.

NTM-centralen i Nyland har beställt undersökningen av region- och kommunundersökningscentralen Spatia vid Östra Finlands universitet till ett verktyg för att utveckla landsbygden.

- I praktiken används resultaten från Landsbygdssonden för att utvärdera landsbygdens nuvarande tillstånd i Nyland, men framför allt för att planera den kommande programperioden. För oss är det viktigt att veta vilka som är landsbygdens utvecklingsbehov och vad man kunde påverka med landsbygdsfinansieringen CAP21, berättar ledande expert Maria Konsin-Palva, som ansvarar för landsbygdsprogrammets verkställande i Nyland.

Under vårvintern 2020 har Landsbygdssonden redan sökt och valt ut mångsidig information om landsbygdens tillstånd, förändring och utvecklingsriktning. Nu som följande skede fokuserar sig sonden på att känna igen lokala aktörers erfarenheter och experters synvinklar. Enkäten Landsbygdssonden genomförs under mars–april genom att skicka enkäten per e-post. Var redo. Snart kan sonden vara i kontakt även med dig!

uun aikana sähköpostitse lähetettävällä kyselyllä. Ole valmiina. Luotain voi olla pian sinuunkin yhteydessä!

Figur: Landsbygdssonden samlar in och kombinerar information från olika informationskällor.

Figur. Landsbygdssonden samlar in och kombinerar information från olika informationskällor. Som resultat får man heltäckande information om landsbygdens situation och utvecklingsobjekt.

 

Ytterligare information om enkäten Landsbygdsfonden fås av:

  • Maria Konsin-Palva, ledande expert vid NTM-centralen i Nyland, 0295021081
  • Pasi Saukkonen, projektforskare, Region- och kommunundersökningscentralen Spatia, Östra Finlands universitet/Joensuu campus, 050 464 2534