Navigeringsmeny
Nyheter 2019

Utvecklingstjänsterna för företag uppmuntrar små och medelstora företag till förnyelse

Närings-, trafik- och miljöcentralernas utvecklingstjänster för företag är enligt en färsk utredning en fungerande och resultatgivande stödform. Utvecklingstjänsterna är ofta den första företagstjänsten som små och medelstora företag börjar använda. Det sänker tröskeln för företagen för att utveckla eller utvidga verksamheten.

Enligt utredningen når utvecklingstjänsterna företag som annars inte skulle använda offentliga företagstjänster eller andra experttjänster. Stöd beviljas utan några begränsningar som gäller bransch eller bolagsform. Tjänsterna används oftast av sedan länge etablerade företag med färre än 50 anställda.  Företag som använder sig av tjänsterna är relativt ofta exportföretag, och bland företagen finns fler tillväxtföretag jämfört med det övriga företagsbeståndet.  

Läs mera:

https://tem.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/yritysten-kehittamispalvelut-kannustavat-pk-yrityksia-uudistumaan

Utvärdering av utvecklingstjänsterna för företag (på finska, presentationsblad på svenska)
Utvecklingstjänster för företag (i Närings-, trafik- och miljöcentralens webbservice)

 


Regional information