Navigeringsmeny
Nyheter 2019

Prövningsbaserade statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde 2020 kan sökas från den 21 oktober 2019

Ansökningstiden för statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde 2020 har börjat. Ansökan ska lämnas in till miljöministeriet och till de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) senast den 2.12. 2019, i första hand elektroniskt.

Statsunderstöden är förmåner som beviljas enligt prövning, förutsatt att riksdagen beviljar medel för ändamålet i statsbudgeten för året i fråga. Prövningsbaserade statsunderstöd beviljas således för de ändamål som närmare anges i statsbudgeten.

Understöd kan beviljas för till exempel miljövård, främjande av miljöskydd, bostads- och byggbranschens informationsverksamhet, vård av byggnadsarvet, avloppsvattenrådgivning, skydd av grundvattenområden, genomförande av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen samt förverkligande av övriga mål för regeringens spetsprojekt.

Mer information och elektroniska ansökningsblanketter:

Regionala pressmeddelanden:

Bidrag kan sökas från NTM-centralen i Södra Österbotten (Landskapen i Österbotten)

Miljöbranschens statsunderstöd för året 2020 lediga att sökas (Egentliga Finland, Satakunta)

Bidrag som kan sökas från NTM-centralen för åt 2020 (Nyland)

 


Regional information