Navigeringsmeny
Nyheter 2019

Hur kan klimatförändringen motverkas? Kunskap om och lösningar på detta tema söks 26 – 28. september i Vasa. Det tre dagar långa Vaasa Climate Change Conference & Networking Forum är ett nytt nordiskt evenemang, där vetenskap och naturfilm kombineras. Det avgiftsfria arrangemanget riktar sig både till forskare, studerande, företagsrepresentanter som till organisationer, medborgare och familjer.

– Klimatförändringen och arbetet mot den är ett fenomen som berör hela mänskligheten och även är en förenande faktor för denna. Därför är det viktigt att man talar om klimatförändringen, för att man skall lära sig förstå orsakerna till fenomenet, att man söker och utvecklar djärva lösningar och även ifrågasätter rådande tillvägagångssätt som förhindrar övergången till en mer hållbar ekonomi, säger Suvi Karirinne, direktör för Vasa universitets VEBIC- forskningsplattform.

Karirinne påpekar att om vi inte höjer farten på förändringen mot en hållbar ekonomi, kommer vi inte kunna hejda klimatförändringen.

– Om vi inte får stopp på klimatförändringen blir vi tvungna att anpassa oss till en värld som är helt olik den vi vant oss att leva i. Medeltemperaturen i den världen har stigit med tre grader, områdena där det går att leva har krympt och rent vatten är lika dyrt som olja är idag.

Den första och andra konferensdagen arrangeras vid Vasa universitet, programmet innefattar vetenskap och paneldiskussioner kombinerat med dokumentärfilmer som belyser problematiken.

Lördagen 28 september hålls evenemanget vid Fanny-huset och Vasa stadsbibliotekets Dramasal. Lördagens program med naturfilmer, möten med filmmakarna och musik- och dockteaterföreställningar är särskilt lämpade för familjer och intresserade medborgare.

"I Vasa med omnejd finns en förmåga att utveckla lösningar på klimatförändringen"

Karirinne säger att Vasa som Nordens energihuvudstad är en naturlig plats för en klimatförändringskonferens. I Vasatraktens energikluster verkar 160 företag, vars årliga omsättning är fem miljarder euro och exportprocenten 80.

- Här finns uppenbarligen en förmåga att åstadkomma lösningar för att hejda klimatförändringen.

Vasa Universitets VEBIC- och Digital Economy forskningsplatformer anordnar de vetenskapliga sessionerna under den första dagen.

I den paneldiskusson som leds av Karirinne för man höra, hur man genom olika metoder av cirkulär ekonomi kunde bromsa upp klimatförändringen. Huvudtalare är Hanna-Maija Fontell, produktutvecklare för Biolan.

Under dagen får man också höra vilken roll rymddata spelar i kampen mot klimatförändringen. Professor Heidi Kuusniemi från Vasa universitet, direktör för Digital Economy- forskningsplattform, föreläser om detta.

Den andra konferensdagens program arrangeras av det nordiska nätverket för energijämlikhet NEEN, Luleå tekniska universitet och Wildlife Vasa filmfestivals stödförening r.f.

Dagens första sessions tema behandlar kvinnornas roll i övergången mot mer klimatvänliga engergikällor. Paneldiskussionen fungerar också som startskottet för det nya nätverket NEEN (Nordic Energy Equality Network).

Den andra sessionen belyser hur klimatförändringen påverkar jordglobens torra och halvtorra områden. Huvudföreläsare är professor Nadhir Al-Ansari från Luleå tekniska universitet.

I den tredje sessionen presenteras lokala lösningar. Huvudtalare är experten på hållbar utveckling, professor Wayne Visser Kaleidoscope Futures Ltd. Dessutom får vi höra grundaren av det för skolor avsedda nätverket för hållbar utveckling ENO, klassläraren Mika Vanhanen. I detta nätverk verkar redan över 10 000 skolor från 150 olika länder

Syftet med den tredje dagens program är att med hjälp av naturfilmer presentera konferensens teman och innehåll för allmänheten. Naturfilmerna är hämtade ur Vasa Wildlife naturfilmsfestivals arkiv.

Läs mera här>>>


Regional information