Navigeringsmeny
Nyheter 2019

Työlupalinjausten saatavuusharkinnasta ei voida täysin luopua (Häme)

Hämeen ELY-keskus on vuoden 2019 alussa päivittänyt alueellisen työlupalinjauksen, joka kattaa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen. Päivityksen myötä vapautettiin saatavuusharkinnasta entisten ammattialojen lisäksi maanrakennusala ja rakennusala.

Jo aiemmin Hämeessä on vapautettu saatavuusharkinnasta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, maatalous-, metsä- ja puutarha-alan työntekijät, sekä metallialalta koneistajat ja hitsaajat.

Saatavuusharkinta tarkoittaa työvoimapoliittista harkintaa, jossa selvitetään ennen työntekijän oleskeluluvan myöntämistä, onko Suomessa jo saatavilla tehtävään sopivaa työvoimaa. Vapauttaessaan tietyt ammatit tai alat saatavuusharkinnasta ELY-keskus katsoo, että vapautetuilla aloilla tai ammateissa työvoiman saatavuus on vaikeutunut.

Huomioitava on, ettei saatavuusharkinta automaattisesti tarkoita kielteistä työlupapäätöstä, eikä harkinnasta luopuminen välttämättä johda myönteiseen työlupaan. Työluvan saamiseen liittyy saatavuusselvityksen ohella monia muitakin ehtoja, jotka työlupayksikkö lupaprosessissa selvittää. Työlupaprosessissa saatavuusharkinta on vain yksi osa.

Työlupia hakevat EU ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevat työntekijät. Saatavuusharkinta koskee tätä kohderyhmää.  

EU-kansalaiset sekä Norjan, Islannin, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaiset eivät tarvitse työntekijän oleskelulupaa.

Nykyistä työlupalinjausta päivitettäessä Hämeessä todettiin, ettei saatavuusharkinnasta voida täysin luopua. Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä nähtiin olevan jo maassa asuvaa potentiaalista työvoimaa, jonka kouluttamisen ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen halutaan ensisijaisesti panostaa. Mutta keskusteluja saatavuusharkinnasta sekä sen roolista työperusteisen muuton edistämisessä käydään jatkuvasti niin alue- kuin valtakunnan tasolla.

Alueellinen linjaus perustuu ulkomaalaislakiin (L 301/2004) ja Valtioneuvoston päätökseen ulkomaisen työvoiman käytön yleisiä edellytyksiä koskevista valtakunnallisista linjauksista (11.10.2012). Sen tarkoituksena on tukea työvoiman saatavuutta alueen erityispiirteet huomioon ottaen. Hämeen alueellinen linjaus päivitetään yhdessä Hämeen TE-toimiston ja työelämäosapuolten kanssa.

Lisätietoja

työvoimapalveluasiantuntija Anita Salonen, Hämeen ELY-keskus, anita.salonen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 025 097


Regional information