Navigeringsmeny
Nyheter 2019

Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan yrityksille tukea digiratkaisujen toteuttamiseen: maksuttomat DIGI-illat starttaavat lokakuussa (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon ELY-keskus on mukana valtakunnallisessa SOTEHY –DigiSilta -hankkeessa, joka tarjoaa sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan toimijoille konkreettista apua digiratkaisujen toteuttamiseen.

Syksyn aikana pohjoissavolaiset pk-yritykset ja yhdistykset voivat osallistua hankkeen tarjoamiin maksuttomiin koulutuksiin. Ensimmäinen tilaisuus on jo perjantaina 4.10.2019 klo 12–16, kun Savonia-ammattikorkeakoulu järjestää DIGI-Soteuttamon aiheena "Uudet monialaiset mahdollisuudet SOTE-palveluissa". Tilaisuuden tavoitteena on verkottaa erilaisia ja -tasoisia toimijoita – palveluntuottajia, startupeja, kunnan edustajia sosiaali-, terveys- ja luovilta aloilta – yhteen ideoimaan ja löytämään sopivia sote-ratkaisuja toimialarajoja ylittäen. Soteuttamo on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

 

Tarjolla yrityksien tarpeisiin räätälöityä palvelua ja DIGI-iltoja

Hankkeen palveluihin sisältyy DIGI-iltoja, joissa syvennytään konkreettisin esimerkein digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin pk-toimijoille. Iltojen teemat valitaan osallistujien nostamista aiheista. DIGI-illat järjestetään Kuopiossa Pohjois-Savon ELY-keskuksen tiloissa tiistaina 22.10. ja 29.10. klo 17–20.  Illoissa jaetaan myös vertaiskokemuksia ja näkökulmia.

Lisäksi yritykset voivat saada oman DIGI-Trainer -asiantuntijan avuksi digiratkaisun kuten ohjelmiston, sovelluksen tai teknisen laitteen käyttöönotossa, sillä usein suurin haaste ei ole digiratkaisuista päättäminen, vaan huoli siitä, riittääkö aika ja osaaminen valitun ratkaisun käyttöönottoon. Trainer-palvelu tarjoaa kohdennettua apua SOTEHY-alan toimijoille, joilla digiratkaisun käyttöönotto ei vielä ole halutulla tavalla onnistunut tai jotka ovat tekemässä digiratkaisua.

DIGI-iltoihin ja DIGI-Trainer -palveluun tulee ilmoittautua ennakkoon osoitteessa, sillä paikkoja on rajoitetusti. https://link.webropolsurveys.com/S/106F83A2F3953ED4

Valtakunnallisella hankkeella pureudutaan digiratkaisujen toteuttamiseen

SOTEHY –DigiSilta -hankkeella (1.9.-31.12.2019) halutaan vastata SOTEHY-toimijoilta saatuun palautteeseen lisätuen tarpeesta. Hanke toimii samalla siltana laajempaan hankekokonaisuuteen, joka on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2020.  Mukana SOTEHY –DigiSilta -hankkeessa on kaikki 15 ELY-keskusta. Hallinnosta ja hankkeen koordinoinnista vastaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Tilaisuuksien linkit:
4.10.2019, DIGI-Soteuttamo, Savonia AMK, osoite: H222 (Piko) -tila, Microkatu 1 H, 70201 Kuopio

22.10.10 ja 29.10.2019, klo 17-20  DIGI-ilta, Pohjois-Savon ELY-keskus, osoite: Kallanranta 11, 70101 Kuopio

 

Lisätietoja:
Kehittämispäällikkö Suvi Pesonen, Pohjois-Savon ELY-keskus, suvi.pesonen(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 016 316

Yksikön päällikkö, Jan Blomberg, Pohjois-Savon ELY-keskus, jan.blomberg(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 026 552


Regional information