Navigeringsmeny
Nyheter 2019

Pirkanmaan ELY-keskus myöntää PIMA-avustuksia 1.1.2020 alkaen

Maaperän tai pohjaveden pilaantuneisuuden selvittämiseen tai pilaantuneen alueen puhdistamiseen voi hakea sähköisessä asiointipalvelussa valtionavustusta vuodenvaihteesta eteenpäin. Pirkanmaan ELY-keskus päättää avustuksista koko maassa.

Vuoden 2020 alusta lähtien maaperän tai pohjaveden pilaantuneisuuden selvittämiseen tai pilaantuneen alueen puhdistamiseen voi hakea valtiolta rahallista avustusta. Valtionapuviranomaisena koko maassa toimii Pirkanmaan ELY-keskus.

Valtionavustusten myöntäminen perustuu 1.1.2020 voimaan tulevaan lakiin pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta (PIMA-tukilaki) sekä vastaavan nimiseen valtioneuvoston asetukseen (PIMA-tukiasetus), joka on vielä ympäristöministeriössä valmisteltavana.

"Avustusta voidaan myöntää pääsääntöisesti muulle kuin pilaantumisen aiheuttajalle. Myöntämisen edellytyksenä on, että pilaantumisen aiheuttajaa ei saada selville tai tavoiteta taikka hän ei kykene vastaamaan kustannuksista. Lisäksi selvittämisen tai puhdistamisen on oltava hakijalle ilmeisen kohtuutonta", taustoittaa lakimies Sanni Rantanen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Tarjolla myös neuvontaa

Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisessä asiointipalvelussa. Haku on jatkuva, eli viimeistä hakupäivää ei ole, mutta hakemus on tehtävä ennen kuin hankkeeseen ryhdytään. Valtionavustus on harkinnanvarainen ja sitä myönnetään valtion talousarviossa vahvistetun määrärahan puitteissa. Pirkanmaan ELY-keskus tekee avustuksesta muutoksenhakukelpoisen valtionavustuspäätöksen. Avustus maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella.

"Valtionavustuksen enimmäismäärästä tullaan säätämään PIMA-tukiasetuksessa. Asetuksen lausuntoversion mukaan avustusta voidaan myöntää selvittämiseen enintään 50 % ja puhdistamiseen enintään 40 % hyväksyttävistä kuluista", Rantanen kertoo alustavista prosenteista.

Lausuntoversiossa on myös mahdollisuus korottaa tukea tietyin edellytyksin. Avustuksen osuus voi siten olla suurempi kuin 50 % tai 40 %, mutta toisaalta myös pienempi. Avustuksen myöntämisen edellytyksiä ja avustuksen määrää arvioidaan kaikkien hakijoiden kohdalla yhdenmukaisin kriteerein.

Valtionavustus ei ole ainoa PIMA-tukilain mukainen tukimuoto. Pirkanmaan ELY-keskus myös neuvoo avustuksen hakijoita ja voi tarvittaessa antaa valtionavustuksen ohella myös maksullista asiantuntijapalvelua. Lisäksi Pirkanmaan ELY-keskuksella on mahdollisuus järjestää alueen pilaantuneisuuden selvittäminen. Erityisestä syystä se voi järjestää myös kohteen puhdistamisen.

Lue lisää

Laki pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta (Finlex)

maaperakuntoon.fi


Regional information