Navigeringsmeny
Nyheter 2019

Lempäälän ja Pirkkalan välisen tieyhteyden suunnittelu on käynnistynyt (Pirkanmaa)

Lempäälän ja Pirkkalan välillä käynnistyneellä kolmostien suunnittelulla on tavoitteena parantaa liikenteen sujuvuutta, liikenneturvallisuutta ja elinympäristön laatua huomioiden alueen ympäristöarvot. Tieyhteyden YVA-menettely on käynnissä, ja aineistoa voi nyt ensi kertaa tarkastella myös digitaalisesti.  

ELY-keskus on käynnistänyt Valtatie 3 ja Tampereen kaupunkiseudun 2-kehän parantamista koskevan suunnitteluhankkeen. Tarkoituksena on kehittää Tampereen kaupunkiseudun keskeisiä liikenneyhteyksiä ja parantaa liikkumisen turvallisuutta ja sujuvuutta.

Valtatie 3 kuuluu Suomen päätieverkkoon, mutta Tampereen kaupunkiseudulla sen ongelmana on liikenteen välityskyvyn riittämättömyys. Sujuvuusongelmia on aamu- ja iltaruuhkan aikaan sekä viikonloppuisin. Lisäksi valtatien liikennemäärä tulee lähivuosina nopeasti lisääntymään kaupunkiseudun alati kasvavan maankäytön vuoksi.

Lempäälä–Pirkkala -osuuden suunnittelu käyntiin YVA-menettelyllä

Suunnittelu sisältää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) sekä liikennejärjestelmää ja maanteitä koskevan lain mukaisen yleissuunnitelman laatimisen. Ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistuu keväällä 2020 ja yleissuunnitelma vuoden 2021 alkupuolella. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on parhaillaan nähtävillä.    

YVA-ohjelma perinteisesti paperilla ja nyt myös digitaalisesti

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa esiteltiin yleisölle Lempäälässä syyskuun puolivälissä Sääksjärven koululla. Ohjelma on nähtävillä ymparisto.fi -sivulla ja nyt ensi kertaa myös digitaaliselle alustalle rakennettuna versiona. Digiyva tarjoaa vaihtoehtoisen tavan tutustua YVA-ohjelman sisältöön, sekä lukuisia digitaalisia teemakarttoja ja linkkejä lisätiedon lähteille. Arviointiohjelmasta voi antaa palautetta yhteysviranomaiselle lokakuun 18. päivään saakka.

Lue lisää:


Regional information