Navigeringsmeny
Nyheter 2019

Understöd för främjande av fiskerihushållningen kan sökas hos närings, trafik- och miljöcentralerna ända till 2.1.2019

Den regionala fiskerihushållningsmyndigheten på närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar specialunderstöd för regionala projekt som syftar till att främja fiskerihushållningen samt allmänna understöd för fiskeområdesverksamheten.

Ansökningstiden för anslagen år 2019 är fortlöpande under tiden 2.1. – 31.12.2019. NTM-centralerna tar emot ansökningar kontinuerligt under hela året 2019.

Specialunderstöd beviljas för regionala projekt som förbättrar planering, genomförande, styrning och utveckling av ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskevattnen samt kostnader för fiskeövervakning.

Understöd kan erhållas av sammanslutningar och företag med rättshandlingsförmåga.

De specifika insatsområdena som gäller för ansökan år 2019:

  • Planering av hållbart nyttjande och vård av fiskevatten ((bl. a. fiskeriområdenas planer för nyttjande och vård)
  • främjande av intresset för fritidsfiske
  • fiskeövervakningen.

Vid beviljande av stöd beaktas projektets effekter, omfattning, innovativitet, lönsamhet och målgrupp.

Projekten kan också genomföras inom verksamhetsområdet för flera än en närings-, trafik- och miljöcentral. Ansökan riktas till den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde verksamheten huvudsakligen äger rum.

Fiskeriområden kan ansöka om allmänna understöd för fiskeriområdesverksamheten.

Ansökningsblanketter, ansökningsanvisningar och kontaktuppgifterna finns på internet: www.mmm.fi/fiskar/understod


Regional information