Navigeringsmeny
Nyheter 2019

Yrkesbarometern: Antalet yrken som lider av brist på arbetskraft har minskat

Antalet yrken som lider av arbetskraftsbrist har slutat öka. Brist på arbetskraft råder i 52 yrken medan detta antal i vårens barometer var 54. Ett år tidigare fanns det 48 yrken med brist på arbetskraft.

Antalet yrken där det råder överutbud av arbetskraft har minskat redan en längre tid, men nu verkar minskningen ha avtagit. Enligt barometern som gavs ut i september 2019 finns det överutbud av arbetskraft inom 21 yrken, det vill säga antalet hade inte ändrats efter vårens barometer. För ett år sedan var antalet 29.

Arbetskraftsbrist blivit vanligare bland specialister inom socialt arbete och barnträdgårdslärare, överutbud av arbetskraft inom sekreterararbete och kreativa branscher

 

Det råder stor brist på kompetent arbetskraft bland specialister inom socialt arbete, barnträdgårdslärare, kontors- och hotellstädare samt logopeder. Redan tidigare har det i allmänhet varit brist på logopeder och städare. Yrken inom byggverksamhet och industriområdet har fallit bort från topplistan på yrken med arbetskraftsbrist. Överutbud av arbetskraft finns fortfarande i fråga om kontorssekreterare. Yrken som kommit tillbaka på topp 15-listan är möbel- och maskinsnickare.

Uppgifterna finns i arbets- och näringsministeriets yrkesbarometer som gavs ut den 27 september 2019. Barometern baserar sig på arbets- och näringsbyråernas uppskattningar från augusti-september 2019.

Läs mer

Yrkesbarometerberäkningar (ammattibarometri, fi)

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande (27.9.2019)

 


Regional information