Navigeringsmeny
Nyheter 2018

Företagarna skapar arbete och arbetstillfällen

På företagardagen den 5 september 2018 tackar näringsminister Mika Lintilä och arbetsminister Jari Lindström företagarna för att de skapar arbete och arbetstillfällen.

– På grund av förändringarna i näringsstrukturen och omvälvningen i arbetslivet och på arbetsmarknaden behövs företagande nu mer än någonsin. De stora företagens betydelse för sysselsättningen är viktig, men nya arbetstillfällen uppstår i synnerhet i mikroföretag och små och medelstora företag, betonar minister Lintilä.

– Företagande är för närvarande också ett sätt för allt fler att sysselsättas och utnyttja sitt eget kunnande. Fortfarande behövs dock en förändring i attityden till företagande. Den kan vi inverka på bland annat genom att vi inför fostran till entreprenörskap i undervisningen på alla skolstadier, säger minister Lindström.

Företagande samt små och medelstora företags tillväxt stöds genom mångsidiga finansieringstjänster och andra företagstjänster inom ministeriets förvaltningsområde. Det pågår också flera andra projekt för att främja företagande och tillväxt, bl.a. sysselsättningsprogrammet för tillväxtföretag samt tjänsterna Yrittäjyysbuusti och Från företagare till arbetsgivare.

Läs mera:


Regional information