Navigeringsmeny
Nyheter 2018

Valmistavan teollisuuden yrityksille tarjolla rahoitusta, verkostoja ja kansainvälistymispalveluita (Itä-Suomi)

Ennakkotietoa kasvuahakuisille yrityksille. ELY-keskukset ja Business Finland käynnistävät alkusyksystä 2018 valmistavalle teollisuudelle suunnatun rahoitushaun: Sampo, valmistettu Suomessa.

ELY-keskus ja Business Finland käynnistävät rahoitushaun valmistavalle teollisuudelle syys- tai lokakuussa 2018. Sampo-haun kautta tarjotaan yrityksille rahoitusta, verkostoja ja kansainvälistymispalveluita. Rahoitushaku kestää marraskuun loppuun saakka. Kampanjan tarkoituksena on rahoittaa merkittävään liikevaihdon ja viennin kasvuun sekä kansainvälisyyteen tähtääviä yritysten kehittämis-ja innovaatiohankkeita.

Valmistavan teollisuuden kilpailukyky on erittäin tärkeässä roolissa Suomen kansantaloudessa. Teollisuuden tulee pystyä vastaamaan markkinoiden haasteisiin entistä kilpailukykyisemmin tuottein ja palveluin. Osallistuvat yritykset voivat kehittää rahoituksen avulla myös liiketoimintamallien uudistamista, johtamista sekä uusien teknologioiden hyödyntämistä.

ELY-keskuksen ja Business Finlandin yhteistyö näkyy niin, että asiakkaan ei tarvitse itse tietää, kummasta rahoituskanavasta rahoitusta kannattaa hakea. Asiakas ohjataan ELY-keskuksen tai Business Finlandin asiantuntijan johdolla oikeaan rahoituskanavaan.

"Yhteistyö on erittäin tärkeää. Se varmistaa palvelun sujuvuuden ja karsii turhan byrokratian", kommentoi ELY-keskuksen Itä-Suomen rahoitusyksikön päällikkö Kalevi Pölönen.

Pysy kuulolla. Tiedotamme asiasta lisää lähiaikoina.

Lisätietoja:
Yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, Etelä-Savon ELY-keskus, kalevi.polonen(at)ely-keskus.fi, p. 044 246 4670


Regional information