Navigeringsmeny
Nyheter 2018

Påverka vatten! 

Tredje planeringsperioden angående vattenvård och andra planeringsperioden angående havsvård har inletts. Hörande om havsvård pågår 8.1 - 16.2.2018 och om vattenvård 8.1 - 9.7.2018.

Kuvituskuva

Syftet med vattenvård är att nå ett gott tillstånd i vattendragen, både i kustvatten, sjöar, åar och grundvatten. Syftet med havsvård är att nå ett gott tillstånd i hela Finlands havsområden. I havsvården granskas havsmiljön från strandlinjen till den ekonomiska zonens yttersta gräns. 

Vattenförvaltningsplan i hela Finland fram till år 2021 godkändes i statsrådet i slutet av år 2015. Nu kommer planen för vattenvård att uppdateras för planeringsperioden 2022–2027. Hörande om tidtabell och arbetsplan för planering och väsentliga frågor för vattenvården samt inledandet och förverkligandet av miljökonsekvensbedömning enligt SMB-lagen gällande vattenförvaltningsplanen ordnas 8.1.2018–9.7.2018. 

Finlands första havsförvaltningsplan godkändes i statsrådet i slutet av år 2015, och nu uppdateras planen för den andra planperioden. Hörande om tillståndet i Finlands havsområden 2018 och därmed förknippade bakgrundsdokument, som gäller definitionen av gott status, allmänna miljömål samt ekonomiska analyser, ordnas 8.1.– 16.2.2018. Dessutom omfattar bakgrundsmaterialet Helsingforskonventionens (HELCOM) första version av den engelskspråkiga rapporten om hela Östersjöns tillstånd. Samtidigt ordnas hörande om inledandet av miljökonsekvensbedömningen i havsförvaltningsplanen i enlighet med SMB-lagen.

Mer information:

  • Bakgrundsinformation om vatten- och havsvård samt hörandedokument och anvisningar för respons hittas på Påverka vatten -webbsidorna. (ymparisto.fi)
  • I vattenkartan hittas information om vattendragens och havens tillstånd och om funktioner som påverkar tillståndet. (ymparisto.fi)
  • Respons önskas i första hand elektroniskt via webbplatsen Lausuntopalvelu eller via webbenkäten Webropol som finns på påverka vatten sidor. Respons kan inlämnas även via e-post eller skriftligen från havsvård till registratur vid NTM-centralen i Egentliga Finland och från vattenvård till registratur vid koordinerande vattenförvaltningsområdets NTM-centralen. Respons som lämnas i Wordform gör handläggningen snabbare och enklare. Officiella utlåtanden från kommun, ämbetsverk eller intressegrupp ges via webbplatsen Lausuntopalvelu. (lausuntopalvelu.fi)

Regional information