Navigeringsmeny
Nyheter 2018

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i mars

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av mars sammanlagt 264 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 53 100 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 12 100. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 82 900, vilket är 29 400 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 102 200, dvs. 19 800 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 6 400 färre än i mars i fjol, dvs. sammanlagt 32 200. I januari–mars avslutades i genomsnitt 69,0 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 7,2 procentenheter mer än ett år tidigare.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under mars månad 63 700 nya lediga jobb, dvs. 4 000 fler än i mars i fjol. Allt som allt fanns det i mars 141 400 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 18 100 fler än för ett år sedan.

Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Läs mera:


Regional information