Navigeringsmeny
Nyheter 2018

Teiden päällysteiden ennakoivalla kunnossapidolla kustannussäästöjä

Teiden päällysteiden kunnossapidossa on saavutettu lupaavia alustavia tuloksia uuden innovatiivisen, kansainvälisesti palkitun diagnostiikkateknologian avulla. PEHKO-projektin yhteistyökumppanille Roadscanners Oy:lle myönnettiin merkittävä kansainvälinen tunnustus eilen aamulla.

Vuoden 2015 alussa Liikennevirasto, Lapin ja Keski-Suomen ELY-keskukset sekä Roadscanners Oy käynnistivät yhteistyössä kymmenvuotisen tutkimus- ja kehitysprojektin "Päällysteiden ennakoivan hoidon ja kunnostuksen ohjelmointi" (PEHKO). Sen tavoitteena on katkaista huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrän kasvu uusinta tekniikkaa hyödyntämällä sekä kasvattaa päällysteiden käyttöikää, mikä taas pienentäisi päällysteiden kunnossapidon vuosikustannuksia merkittävästi.

"Projektin ideana on päällysteen rikkoutumiseen johtavien syiden selvittäminen ja korjaaminen", kertoo yksikön päällikkö Jari Mikkonen Keski-Suomen ELY-keskuksesta. Projektissa tutkitaan päällystettyjen teiden elinkaarikustannuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena on selvittää, kuinka saavutetaan parempikuntoisia päällystettyjä teitä pienemmillä vuosikustannuksilla. Olennaista on etsiä ratkaisuja huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrän kasvun taittamiseksi ja päällysteiden käyttöiän pidentämiseksi.

Lue koko Liikenneviraston tiedote (8.11.2018)


Regional information