Navigeringsmeny
Nyheter 2018

Talent Boost Goes Savo: kansainvälisiä osaajia houkuteltava Pohjois-Savoon (Pohjois-Savo)

Kuopiossa järjestettiin 24.8.2018 Talent Boost Goes Savo -tapahtuma, jossa pohdittiin, kuinka tehdä Pohjois-Savosta houkutteleva kansainvälisille työntekijöille. Tapahtumassa kuultiin kansainvälisten pohjoissavolaisten yritysten, valtionhallinnon edustajien ja alueellisten vaikuttajien esityksiä kansainvälisten huippuosaajien saamiseksi ja pitämiseksi Pohjois-Savossa.

Genelecin toimitusjohtaja Siamäk Naghianin mukaan tapahtuma oli ajankohtainen ja sillä oli oivallinen tulokulma kansainvälisten yritysten sekä yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta. Itse rekrytointiprosessin Naghian näkee paljon laajempana kokonaisuutena.

- Jos halutaan, että yrityksen strategista johtamista, yritystoimintaa ja -kulttuuria kehitetään kansainvälisemmäksi, yrityksen tulee saada rekrytoitua lahjakkaita osaajia organisaation kyvykkyyden ja psyykkisen pääoman nostamiseksi. Jotta yritys osaisi rekrytoida parhaimmat osaajat myös tulevaisuutta ajatellen, täytyy yrityksellä olla selkeä visio, Naghian kertoo.

- Kansainvälistyvälle yritykselle on tärkeää löytää sopivat keinot, joilla saadaan parhaat potentiaaliset osaajat rekrytoitua. Osaajien pitämiseksi heitä on kannustettava kehittymään eteenpäin ja yrityksessä on pidettävä yhteisen onnistumisen henki yllä.

Talent Boost -ohjelmalla tehdään Suomea houkuttelevammaksi

Työ- ja elinkeinoministeriön erikoisasiantuntijan Laura Lindemanin mukaan kansainvälisten osaajien saaminen Suomeen on vaikeaa kovan kansainvälisen kilpailun takia.

- Suomelta on puuttunut selkeä strategia ja systemaattinen visio ja malli kansainvälisten osaajien houkutteluun. Osaajista on pula monella toimialalla, ei vain Pohjois-Savossa vaan myös koko maassa. Jotta kansainvälisiä osaajia saataisiin tulemaan ja pysymään Suomessa, on Suomen houkuttelevuutta pystyttävä parantamaan, Lindeman toteaa.

Lindemanin mukaan Suomen houkuttelevuus osaajien silmissä kulkee käsi kädessä investointien houkuttelun kanssa ja nämä tukevat toinen toisiaan: investoinnit seuraavat osaajia ja toisaalta ulkomaisten investointien mukana tulee kansainvälisiä osaajia. Lisäksi Suomen korkeakouluissa on paljon kansainvälisiä osaajia, mitä ei ole hyödynnetty riittävästi.

- Hallituksen Talent Boost -toimenpideohjelmalla olemme juuri pyrkineet tekemään Suomea houkuttelevammaksi kansainvälisille osaajille ja opiskelijoille, jotta he tulisivat ja jäisivät Suomeen. Ohjelman avulla vahvistetaan kansainvälisten osaajien positiivista asennoitumista Suomen työmarkkinoihin ja etsitään keinoja tehdä niistä avoimempia ja houkuttelevampia, Lindeman sanoo.

Lisätietoja Talent Boostista työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla
Tapahtuman esitysmateriaalit

Lisätietoja:
Markku Koponen
Senior Advisor, Team Finland Services
Pohjois-Savon ELY-keskus
+358 295 016 026, markku.koponen(at)ely-keskus.fi

 


Regional information